Selecteer een pagina

Langdurig herstellen van een burn-out met Nucleus Coaching

N

Wat is een burn-out?

N

Hoe herken je een burn-out?

N

Het voorkomen van een burn-out

N

Hoe we met Nucleus burn-out herstel inzetten en klachten verminderen

Wat is een burn-out?

“Als je niet meer vooruit te branden bent, moet je kijken waar je vuur gebleven is.”

Burn-out kan iedereen overkomen. Er is sprake van burn-out als je in ieder geval te maken hebt met langdurige (emotionele) overbelasting door stress. Vaak missen we een aantal signalen in de aanloop naar een burn-out. Het is als een elastiek die te lang op spanning heeft gestaan. Het elastiek, de rek van het stress systeem is geknapt. Ontspannen lukt bijna niet meer. Zelfs de kleinste klussen kunnen tegenstaan of zijn genoeg om in de stress te schieten.

Hoe we met Nucleus burn-out klachten verminderen

Burn-out of tegen een burn-out aanzitten vraagt wat zelfonderzoek om dit op te lossen. Het is nodig om de eigen valkuilen die dit veroorzaakt hebben te onderzoeken en daar een verandering in te brengen. Als meer energie wordt weggegeven dan verkregen wordt, is het nodig dit patroon te doorbreken om echt herstel te creëren. Het veranderen van gedrag is bijna onmogelijk vanuit wilskracht en goede gedachten. In Nucleus Coach Introspectie leer je snel een groot effect sorteren waardoor het één van de meest efficiënte coachmethodes is bij geestelijke en lichamelijke belemmeringen en gedragsproblemen. De Nucleusmethode komt snel tot de kern van patronen en zet mensen in hun kracht. Het is lastig om eigen patronen die ten grond liggen aan een burn-out zelf te doorbreken. In Nucleus Coach Introspectie spoor je de blinde vlekken op waardoor je aan herstel kunt beginnen.

Herstel van burn-out met Nucleus in de praktijk

Praktijkvoorbeeld: Petra, deelneemster aan de Opleiding Nucleus Coach Introspectie, ervaarde een stevige burn-out. Ze sliep slecht sinds een half jaar. Ze werd vaak wakker, ook van pijn aan haar been. Het lukte niet goed om weer in slaap te komen. Daardoor was ze niet fit. Ze was snel verdrietig en emotioneel over allerlei gebeurtenissen. Tijdens een Nucleus coachsessie kwamen we erachter dat ze nog steeds van verdriet had van het overlijden van haar eerste kindje tijdens de bevalling. Dit verdriet was een energielek op de achtergrond geweest. Daarnaast voelde ze zich aan de kant gezet door haar werkgever na 30 jaar inzet en nog steeds boos hierover. Door deze thema’s te verlichten met Nucleus Coaching ging ze weer beter slapen. Ze is hersteld van haar burn-out zodat ze zich weer werkfit voelde. De pijn in haar been werd verrassend genoeg ook minder. Een half jaar geleden werd ze telkens afgewezen tijdens sollicitaties naar een nieuwe baan. Nu staat ze vrolijker in het leven dan voorheen. Een werkgever heeft dit mogelijk opgemerkt en haar uitgenodigd voor een gesprek. Deze werkgever heeft haar gevraagd om bij hem te komen werken. Ze kan weer kostwinnaar zijn voor haar gezin en voelt zich daar trots over.

Aan welke symptomen herken je een burn-out?

Een burn-out komt niet uit de lucht vallen. Er is vaak een lange periode van te veel stress aan voorafgegaan. Het kan ook zijn dat er een korte periode van extreme stress is geweest die dit veroorzaakt heeft. Als de basisspanning permanent hoog is, lukt ontspannen steeds minder. Als je in deze fase terecht komt is het heel moeilijk om je dagelijkse taken vol te houden en voldoende uit te rusten. Hoe herken je een burn-out?

 • Lichamelijke uitputting
 • Blijvende vermoeidheid
 • Stemmingswisselingen
 • Snel geïrriteerd
 • Paniekaanvallen
 • Verlies van betrokkenheid bij het werk

 

 • Concentratie problemen
 • Geheugenverlies
 • Twijfel aan eigen vaardigheden
 • Verminderd zelfvertrouwen
 • Verhoogde gevoeligheid
 • Snel huilen
 • Spanningsklachten

 

 • Onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK) zoals:
 • Bijvoorbeeld oorsuizen
 • Overmatig transpireren
 • Tintelingen
 • Onverklaarbare spierpijn
 • Hoofdpijn
 • Vermijden van contacten
 • Onrustig gevoel
 • Niet goed meer kunnen nadenken
 • Hartkloppingen
 • Angsten
 • Slaapproblemen

Tips om een burn-out te voorkomen en preventie

Het kan een opluchting zijn wanneer mensen zichzelf toestemming te geven om in te grijpen. Er zijn stappen die mensen kunnen onder nemen om een (volgende) burn-out te voorkomen:

 1. Afspraken afzeggen of uitstellen: Mensen kunnen zich afvragen of ze bepaalde afspraken kunnen missen. Is het nodig om bepaalde verplichtingen te blijven doen als het energie niveau laag is of de prikkelbaarheid hoog.
 2. Een wekker zetten voor oefeningen: Er zijn allerlei oefeningen mogelijk om op te laden. Dat kunnen lichamelijke oefeningen zijn, het simpele rek en strek werk. Of een stevige wandeling om het hoofd vrij te maken. Anderen hebben baat bij meditaties om weer tot rust te komen.
 3. Alarmsignalen herkennen: We kunnen onszelf afvragen: hoe zitten we erbij? Is het lichaam ontspannen of zijn er spanningsplekken in het lichaam waar de aandacht naartoe gaat. En vervolgens hier actie op ondernemen. De spanningsplekken wegmasseren of bewegingsoefeningen doen kunnen het lichaam makkelijker doen ontspannen.
 4. De telefoon op vliegtuigmodus zetten: De telefoon kan ons de hele dag door afleiden van onze belangrijkste taken. Bepaalde momenten kiezen om naar berichten te kijken is een keuze om minder prikkels toe te laten.
 5. Gezonde gewoontes inbouwen: Noodzakelijk onderhoud plegen aan lichaam en geest geeft goede lange termijneffecten. Goed zorgen voor ons lichaam door gezonde voeding en regelmatige bewegen helpen de balans te houden.

Burn-out herkennen

Uit verhalen van mensen die tegen een burn-out aanzitten of deze al hebben blijkt vaak dat ze de symptomen pas heel laat opmerken. Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat hen dat nooit zal overkomen. We kunnen strenger zijn voor onszelf dan voor anderen. Mensen kunnen zichzelf een tijd lang aan het lijntje houden. Tegen zichzelf zeggen: ik moet gewoon doorgaan, het wordt vanzelf wel beter.

Hulptroepen die op de rem trappen

Als we stress ervaren kunnen mensen geneigd zijn om hardnekkig door te blijven ploeteren. Onze blik vernauwd zich en we maken minder goede keuzes voor onze gezondheid. Het kan gebeuren dat iemand anders pogingen doet om mensen af te remmen. Familie of collega’s kunnen signalen oppikken dat het niet goed met iemand gaat. Zij geven soms aan dat er meer rust nodig is maar de vraag is of iemand dat kan toelaten. Ook een leidinggevende, arboarts, psycholoog of coach kan met een wat meer afstandelijke blik naar de stress van de persoon kijken. Wanneer anderen het idee krijgen dat iemand in de gevarenzone van een burn-out zit is het belangrijk daar serieus mee om te gaan. Het openstaan voor hulptroepen kan een eerste stap zijn om uit de vicieuze cirkel te stappen.

Teveel prikkels afremmen

Een burn-out dwingt mensen om te stoppen met werken of zorgen voor anderen op de manier waarop ze het tot nu toe deden. Het is hard nodig om rust te nemen. Mensen worden zich bewust van hun grenzen. Gangbare dagelijkse dingen kunnen al teveel prikkels geven zoals televisie kijken. Dingen als een boek lezen lukt vaak niet goed. De concentratie is vaak beperkt. Zelfs het houden van een gesprek met iemand kan al teveel zijn en onrust geven. Als de spanning nog hoog is kan een rustige omgeving helpen om te herstellen.

De schaamte voorbij

Het duurt soms even voordat mensen kunnen accepteren dat ze veel dagelijkse dingen niet meer aankunnen. Mensen worden behoorlijke met zichzelf geconfronteerd tijdens een burn-out. Gevoelens van teleurstelling over het eigen onvermogen komen vaak voor. Het ervaren van schuld of schaamte naar anderen steekt soms de kop op. Het terugvinden van eigenwaarde los van het werk of andere taken zijn een onderdeel van de weg naar herstel.

Gewoon wat last van stress, overspannenheid of een burn-out?

Stress ervaren we allemaal in het leven. De één kan daar makkelijker mee om gaan dan de ander. Het is belangrijk om verschil te maken tussen overspannenheid en burn-out omdat de aanpak en begeleiding door die verschillen anders is. Om een verschil te maken tussen stress, overspannenheid of een burn-out is kun je letten op:

De duur van de klachten

Bij overspannenheid is de duur van de klachten minder lang dan bij een burn-out. Bij een burn-out ervaren mensen langer dan 6 maanden spanningsgerelateerde klachten.

De mate van uitputting

Wanneer mensen langdurig roofbouw gepleegd hebben zijn de klachten van uitputting heviger. Vermoeidheid die alleen maar erger wordt en niet meer over lijken te gaan kunnen een aanwijzing zijn voor burn-out. Wanneer iemand ook slaapproblemen ontwikkelt is de aanvulling van energie niet optimaal en wordt herstel uitgesteld.

 

Nucleus Coaching ook iets voor jou?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de diverse opleidingen over Nucleus Coaching? Kijk dan eens bij Nucleus Coaching 1 of Nucleus Coaching 2 of laat hier jouw gegevens achter en we informeren je graag. Een vraag stellen kan natuurlijk ook:


Maak nu een afspraak

Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.
Kennismakingsgesprek inplannen

Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

Aanmelden nieuwsbrief

Laten we contact houden!

De Nucleus Methode is een methode in ontwikkeling. Er komen geregeld nieuwe inzichten bij waar jij als (aanstaand) coach je voordeel mee kunt doen. Wij delen deze inzichten graag. Ook houden we jou graag op de hoogte over de Nucleus Opleidingen die binnenkort weer starten en delen de ervaringen van medestudenten zowel tijdens als na de opleiding.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


Klachten waarmee Nucleus Coaching werkt

Verstoorde balans

Een verstoorde werk privé balans heeft bijna altijd een grote negatieve invloed op het functioneren. Met Nucleus Coaching brengen we dit weer in balans.

Lichamelijke symptomen

Soms ervaren mensen klachten die na medisch onderzoek niet te verklaren zijn. Dit wordt ook wel (S)OLK of ALK genoemd. Hoe kom je hier vanaf?

Stress gerelateerde klachten

Het is niet altijd meteen duidelijk dat bepaalde klachten het gevolg zijn van stress. Onderzoek naar de bron van klachten geeft mogelijkheid tot verandering.

Slaapproblemen

Ondanks alle tips voor een goede nachtrust zijn ze niet altijd even succesvol. Nucleus Coaching spoort de oorzaak van slaapproblemen op zodat ze verminderen of verdwijnen.

Burn-Out

Het is lastig om eigen patronen die ten grond liggen aan een burn-out zelf te doorbreken. Nucleus Coaching spoort de blinde vlekken op waardoor jouw herstel begint.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kent vele oorzaken. Nucleus Coaching helpt de niet-medische bronnen van deze vermoeidheid opsporen zodat je energie toeneemt.

Onzekerheid

Onzekerheid kent diverse oorzaken en roept vaak veel vragen op. Doe ik het wel goed? Vinden ze mij aardig? Nucleus Coaching lost het probleem in de kern op.

Depressie

Er is sprake van een depressie als iemand minstens 2 weken een sombere stemming ervaart. Het aanpakken van de oorzaak met Nucleus Coaching verlicht snel.

Angsten

Angsten kunnen het leven op een onaangename manier geheel op zijn kop zetten. Door met Nucleus Coaching naar de kern te gaan speelt angst niet langer een rol.

Relatieproblemen

Een relatie verloopt niet altijd soepel en dit kan zijn weerslag hebben op het werk of andere contacten. De bron van relatieproblemen ophelderen geeft veel lucht in een relatie.

Onvruchtbaarheid

Niet altijd is onvruchtbaarheid het gevolg van lichamelijke afwijkingen. Nucleus Coaching onderzoekt de andere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

PTSS

Sommige ervaringen zijn zo overweldigend en traumatisch dat de gevolgen ervan langdurig doorwerken. Nucleus Coaching helpt om een PTSS te verminderen.

Gewichtsproblemen

Emotie eten danwel emo-eten heeft vaak overgewicht tot gevolg. Nucleus Coaching helpt de achterliggende patronen duurzaam te doorbreken.

Trauma's waarmee Nucleus Coaching werkt

Geweld

Het welbevinden van iemand met nare ervaringen kan langdurig klachten geven. Klachten die met Nucleus Coaching snel duurzaam worden verminderd.

Misbruik

De gevolgen van misbruik werken langdurig door. Misbruik is één van de meest schadelijke ervaringen. Met Nucleus Coaching herstel je op een diep niveau.

Verlies

Het verlies van dierbaren, werk of andere zaken geeft langdurig een gevoel van gemis, verdriet of wanhoop. Nucleus Coaching geeft het leven weer zin en richting.

Echtscheiding

Scheiden is een proces. De levenswijze aanpassen kost energie. Nucleus Coaching is heel geschikt om gemakkelijker je partner en ervaringen los te laten.

Testimonails

“Ik zat zelf tegen een burn-out aan en heb door het meedoen aan de opleiding weer energie en inspiratie ervaren. Mijn moeder was aan het dementeren en ik vond moeilijk om de mantelzorg te combineren met mijn werk als projectleider. Na de Nucleus Coach 2 opleidingen heb ik ook collega’s kunnen helpen die ook uitputtingsklachten hadden en vastgelopen waren in hun werk. Het is zo fijn om mensen weer te zien opknappen en daar mijn steentje aan bij te dragen.

Deelneemster 2017

“Binnen mijn werk als manager zijn er mensen die door burn-out uitvallen. Daar wilde ik beter in kunnen begeleiden. Door de Nucleus Coach 2 opleiding ervaar ik een gedegen ondergrond om patronen die onder een burn-out zitten te verhelderen en te begeleiden.”

Deelneemster 2017

“In mijn werk kom ik cliënten tegen die een burn-out hebben gehad. Ze hebben moeite om het werk weer op te pakken. Ze zijn vaak ook bang dat dit hen weer kan overkomen. Als Nucleus Coach kan ik ze goed begeleiden om angsten hiervoor te onderzoeken. Door de belemmerende patronen die hun burn-out heeft veroorzaakt helder te krijgen en te verminderen ervaren ze meer kracht om de stap naar een andere baan te maken.”

Deelneemster 2021

Maak nu een afspraak

Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.

Kennismakingsgesprek inplannen

Pin It on Pinterest

Share This