Selecteer een pagina

Depressie

N

Wat is een depressie?

N

Een depressie voorkomen of verhelpen

N

Verbetering zonder medicijnen

N

Met Nucleus de bron van een depressie opsporen

Wat is een depressie?

“Als je bloemen wilt laten bloeien, hebben de wortels voldoende water nodig.”

Er is sprake van een depressie als iemand minstens 2 weken lang een depressieve oftewel sombere stemming ervaart die het normale dagelijkse leven verstoort en waarbij nog ten minste vijf andere verschijnselen aanwezig zijn. Om een depressie te verminderen is het belangrijk om te zoeken naar de oorzaak. Met Nucleus Coaching zoeken we naar de kern van de depressie. Dit is de essentie van Nucleus Coaching. Nucleus betekent namelijk ‘kern’.

Deze andere vijf depressie verschijnselen kunnen zijn:

 • Slechte eetlust
 • Energieverlies
 • Slaapproblemen
 • Gespannenheid
 • Angsten
 • Verdrietig gevoel zonder reden
 • Schuldgevoel
 • Concentratieproblemen
 • Verminderd zelfgevoel of lage eigenwaarde
 • Denken aan de dood of suïcidale gevoelens
 • Dwanggedachten
 • Verlies aan seksuele interesse
 • Psychotische kenmerken

Hoe we met Nucleus een depressie oplossen zonder medicatie?

Nog steeds worden veel medicijnen gebruikt om een depressie te helpen verminderen. Maar uit onderzoek is gebleken dat voor de meeste mensen medicijnen niet de echte oplossing biedt. Er wordt gezocht naar een snelle individualistische oplossing, een pilletje. De oorzaak wordt hiermee niet aangepakt. Daarnaast hebben deze ook allerlei ongewenste bijwerkingen. Mensen ervaren ze bijvoorbeeld dat door de medicijnen als een zombie de dag doorkomen, hun gevoelsleven wordt afgezwakt.

Een depressie voorkomen

We krijgen ook vragen van mensen hoe ze een depressie kunnen voorkomen. Na een nare ervaring of periode kunnen ze dit opmerken bij zichzelf. Sommige vrouwen ervaren bijvoorbeeld een depressie na zwangerschap. Ze ervaren dat ze in een glijdende schaal van sombere gevoelens afzakken. Met de Nucleusmethode willen we de bron zoeken van het ontstaan van de depressie. En als die bron gevonden is het belangrijk deze ervaring te verzachten. Door de gevoelsherinnering te veranderen, verandert het gedrag, de gedachten en het gevoel vanzelf mee.

Een depressie behandeling met Nucleus in de praktijk

Praktijkvoorbeeld: Albert, deelnemer aan de Opleiding Nucleus Coach Introspectie.

Om met de deur in huis te vallen: de Nucleusmethode werkt! Bij mij werden steeds terugkerende verdrietige gevoelens aangepakt. Een deel daarvan zijn veroorzaakt in de jaren tachtig. Ik werkte toen voor een bullebak van een manager, en vanwege de hoge werkloosheid kon ik geen andere baan vinden. Daarnaast de dood van mijn vader enkele jaren voor mijn studententijd. In mijn studietijd en latere carrière sluimerde altijd de vraag: waarom voluit aan je toekomst werken als het leven toch zo kort is? Ik had het idee dat ik nooit voluit in mijn werk kon gaan, dat er een rem op zat.
De verdrietige gevoelens leidden als het ware een eigen leven. Een tegenslag voelde altijd als mijn fout, een succes als onverdiend, en soms verschenen de gevoelens zonder een directe aanleiding. Soms sprak ik daarover met vrienden, later ook met een psychologe, maar zonder echt resultaat.

Anderhalf jaar geleden hoorde ik via via over Helma. De doorslag om haar ’s avonds te bellen was dat de methode snel succes zou opleveren (het leek me sterk, maar wie niet waagt die niet wint). Alles werd serieus in een goede sfeer op een zachte wijze aangepakt. We spraken over diverse zaken, waaronder de eerder genoemde manager en de dood van mijn vader, waarbij de overtuiging “hard werken wordt je dood” een rem bleek op mijn succes. Slechts 4 sessies waren voldoende.
Perfectie is het domein van de goden, maar tegenwoordig geniet ik met overtuiging van een succes. Een tegenslag is ‘all in the game’, en morgen is een nieuwe dag. Op mijn werk heb ik leuke opdrachten bij grote bedrijven.
Hoe de methode nou precies werkt? Kwam Helma op het juiste moment in beeld? Goede vragen maar ik heb geen idee. Ondanks dat raad ik iedereen aan bij Helma naar de mogelijkheden te informeren.’

Wat doen mensen wanneer ze depressief zijn?

Depressie ontwikkelt zich over een langere tijd. Lichamelijke klachten komen vaak voor bij een depressieve stoornis. Mensen klagen over moeheid of allerlei andere klachten. Dingen die mensen doen als ze een depressie ervaren zijn:

 

 1. Afwerend gedrag: Mensen vertonen afwerend gedrag en trekken zich terug. Soms voelen ze zich verdrietig zonder reden en willen dat niet laten merken aan anderen.
 2. Minder initiatief: Ze tonen steeds minder initiatief om dingen te doen.
 3. Ziek melden: Depressie en werk zijn geen optimale combinatie. Mensen melden zich ziek door gebrek aan energie en concentratie.
 4. Minder interesse: Mensen ervaren minder interesse in hun omgeving en de mensen met wie ze omgaan.
 5. Huisarts bezoek: Ze zoeken contact met de huisarts om hun depressie en klachten te bespreken. Vragen die de huisarts bijvoorbeeld krijgt zijn: ‘Heb ik nu een depressie of een burn out?’ of ‘Kan ik ook zonder enige reden een depressie hebben en kan ik ervan genezen?’ De huisarts zal ze vaak doorverwijzen naar de psycholoog en/of praktijkondersteuner GGZ. Therapie inzetten bij een depressie kan een optie zijn.
 6. Pillen slikken: Ze gaan pillen slikken, antidepressiva. Ze hopen dat dit verlichting geeft. Vaak vinden mensen het niet fijn om van antidepressiva afhankelijk te zijn. Of ze ervaren ongewenste bijwerkingen hiervan.
 7. Hulp afwijzen: Het kan ook zijn dat ze hulp afwijzen en alleen willen zijn. Soms blijven ze zo lang mogelijk in bed liggen. Het stimuleren van familie om uit bed te komen heeft vaak geen effect.

Waarom dit gedrag of oplossing vaak niet helpen bij een depressie

Vaak lukt het niet om op eigen kracht uit een depressie te komen. Gesprekken met de huisarts, praktijkondersteuner, vrienden of familie komen niet altijd binnen. Door de sombere stemming lijken opbeurende woorden niet echt te beklijven.

Het praten over de depressie helpt niet altijd om het ook op te lossen. Pillen zijn vaak symptoombestrijding. Tijdens de Nucleus Coach Opleiding leer je de oorzaak zoeken van de depressie zodat je iemand effectiever kunt helpen.

De reactie is bepalend

Er is een belangrijke factor die een sombere reactie stemming kan veroorzaken. De manier van reageren van iemand op gebeurtenissen en situaties is heel bepalen. Opbouwende feedback kan meteen als kritiek worden ervaren. Sombere gedachten en gevoelens kunnen ervaren worden.

Negatieve gedachten ombuigen kan een hele klus zijn. Iemand kan denken: ze vinden mij niet aardig of ze vinden mij geen goede werknemer. Dit kan de stemming snel doen dalen. Wanneer kritiek gezien wordt als een op zichzelf staande opmerking waar iemand iets aan kan doen, kan de teleurstelling weer snel herstellen en de stemming verbeteren.

De invloed van de omgeving

De omgeving heeft invloed op hoe we ons voelen. Sommige mensen hebben het gevoel dat ze de ene na de andere tegenslag krijgen te verwerken. Het kan zelf zover gaan dat mensen lijken te wachten op de volgende teleurstelling. Iemand kan zich depressief voelen vanwege een ingrijpende gebeurtenis. Het overlijden van een dierbare of het verlies van werk kan grote impact hebben. Maar ook een samenloop van kleine problemen kunnen tot depressieve gevoelens leiden. Een verbouwing die maar niet wil vlotten, elke dag langdurig in de file staan, kinderen in de puberteit kunnen bij elkaar de stemming negatief beïnvloeden.

Stemmingsveranderingen

Het kan zinvol zijn om te onderzoeken welke factoren invloed hebben op de stemming. De grootste schommelingen blijken door onderlinge conflicten en spanningen te worden veroorzaakt. In een onderzoek onder werkende vrouwen zag men een verband tussen werdruk en forenzen met een minder gelukkig gevoel. Zelfonderzoek naar de stressfactoren van de stemmingswisselingen kan een eerste stap zijn om verandering te creëren en te streven naar meer geluksgevoelens.

Depressie man Nucleus Coach opleidingen 1707 x 2560 - Helma Koorevaar

Aanmelden nieuwsbrief

Laten we contact houden!

De Nucleus Methode is een methode in ontwikkeling. Er komen geregeld nieuwe inzichten bij waar jij als (aanstaand) coach je voordeel mee kunt doen. Wij delen deze inzichten graag. Ook houden we jou graag op de hoogte over de Nucleus Opleidingen die binnenkort weer starten en delen de ervaringen van medestudenten zowel tijdens als na de opleiding.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


Wat zijn de gevolgen en klachten bij een depressie?

Het depressie percentage in Nederland is 8%. Dat komt neer op ruim 1 miljoen mensen. Depressie heeft een grote negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Zowel op het vlak van gezondheid als in deelname aan het dagelijks leven. Wat zijn de gevolgen van een depressie?

Schuldgevoelens: Gevoelens van waardeloosheid en of schuldgevoelens. Ze hebben het idee dat ze gefaald hebben. Dat ze een nietsnut zijn. Ze voelen zich schuldig dat ze niet meer kunnen bijdragen op het werk of in het gezin. Ze zeggen bijvoorbeeld:

  • ‘Ik ben een loser, ze hebben niks aan mij.’
  • Of ‘Door mijn depressie kan ik mijn werk niet goed doen.’
  • ‘Hoe kan het dat ik zonder reden moet huilen, ik schaam me daarvoor.’

Slapeloosheid: Slapeloosheid of overmatige slaperigheid kan iemand bijna elke dag ervaren. Soms komen mensen langzaam op gang in de ochtend. Heel laat uit bed komen is niet ongebruikelijk.

Verlies van interesse en plezier: Ze zijn vaak in zichzelf gekeerd. Dingen worden vaak op automatische piloot gedaan. Mensen zeggen bijvoorbeeld: ‘De hond moet nu eenmaal uitgelaten worden. Dat is het enige wat ik op kan brengen op een dag.’ Of mensen zien hun kinderen wel maar het gevoel van genieten van hun kinderen of kleinkinderen is er niet meer.

Verlies van betrokkenheid en zorg bij het werk of voor mensen: Zoals het niet meer deelnemen aan activiteiten op het werk. Mensen ervaren dat ze niet meer zo geïnteresseerd zijn in het leven van anderen. Voorbeelden van negatieve gedachten zijn: ‘Het boeit me niet meer waar anderen problemen over maken. Of ze denken: ‘Het kost me zoveel moeite om naar mensen te luisteren, ik heb er de energie niet meer voor.’ Het is net of mensen naar de film van hun leven kijken maar er niet echt aan meedoen. Ze ervaren een vervreemding van hun omgeving. Ze zijn soms bang dat het gevoel nooit meer terugkomt: ‘Gaat mijn depressie echt ooit over?’

Terugkerende gedachten aan de dood: Terugkerende suïcidale gedachten zonder dat er echt plannen gemaakt worden of een echte suïcidepoging gedaan wordt. Sombere gedachten als: ‘Ik heb geen zin meer in het leven. Als ik mijn hond niet had was ik er nu niet meer geweest.’ Of suïcidale uitspraken: ‘Ik wil dood, laat me’. ‘Wat heeft het leven nog voor zin?’ Negatieve gedachten ombuigen of stoppen is lastig voor iemand met een depressie.

Arbeidsverzuim: Arbeidsverzuim kan ontstaan als de energie en zin om te werken steeds minder wordt. Depressie ontstaat over een langere periode. In het begin kan iemand het werk misschien nog wel opbrengen. Maar als slapeloosheid en een laag energieniveau aanhoudt wordt dit steeds moeilijker. Bij een langere periode van een onuitgeslapen gevoel en vermoeidheid is werken een te grote opgave.

Relatieproblemen: Voor familie kan de voortdurende somberheid heel moeilijk te dragen zijn. De familie kan het gevoel ervaren machteloos te zijn, irritatie ervaren of wanhoop. Ze zeggen: ‘Hij is niet te bereiken, zit zo in zijn eigen wereld.’ Of ‘Ze ervaart alles als kritiek’. Ik kan maar beter niet teveel zeggen.’ Een blijvend verdrietig gevoel zonder reden van iemand met depressie kan zwaar zijn voor de naasten. Depressie kan leiden tot het afstoten van de partner en de relatie kan daaronder leiden.

Rusteloze bewegingen: Het maken van rusteloze en betekenisloze bewegingen. Dit wordt ook wel eens psychomotorische agitatie genoemd. Iemand kan onrustig door de kamer lopen zonder doel of trommelen met de handen of vingers op de benen of tafel. Samen met die onrust kan iemand ook heel gespannen raken of angstig. Depressie en angst kunnen naast elkaar ervaren worden.

Tragere bewegingen: Een depressie kan ook lichamelijke gevolgen hebben. Bij veel depressieve mensen verlopen bewegingen in een lager tempo. Het is net of er een vertraging is in bewegingen. Het kan ook zijn dat iemand heel lang in een bepaalde houding zit en bewegingsloos is. Vaak is het de behoefte om te praten ook minder. Als iemand praat is dat soms met zacht en monotone stem. Alleen een ‘ja’ of een ‘nee’ is dan een kort antwoord wat iemand geeft. Als iemand helemaal niet meer praat wordt dat ook wel ‘mutisme’ genoemd.

Vermoeidheid: Als een zombie de dag doorkomen. Soms is dat het effect van te weinig slaap of van medicijnen tegen depressie. Of vermoeidheid is een onderdeel van de symptomen van een depressie. Weinig energie hebben of futloos voelen kan ook een symptoom zijn van depressie.

Concentratie problemen: Depressie lijkt ook invloed te hebben op bepaalde functies in de hersenen. Concentratie kan minder zijn. Het denken gaat soms vertraagd. Iemand kan nogal besluiteloos zijn. Dit kan iemand zelf opmerken of het valt juist familieleden op. Iemand zei: ‘Ik kan me zo moeilijk concentreren, er lijkt alleen maar plaats voor nare gedachten in mijn hoofd.’

Onverklaarbaar afvallen: (Dringend advies: overleg met je huisarts.) Hier kunnen heel veel verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Het kan zijn dat er een duidelijke gewichtsvermindering is of bijna elke dag afneemt. Door iemand nergens meer energie en zin in heeft kan de eetlust minder worden. Tip vanuit de voedingsleer: zorg dat je jouw eiwitinname optimaal maakt, zie stukje website Orthomoleculaire uitleg.

Aankomen in gewicht: Aangekomen of aankomen in gewicht (bijvoorbeeld meer dan 5% van het lichaamsgewicht in één maand). Dit kan ook het effect zijn van een depressie. De eetlust kan ineens toegenomen zijn. Iemand kan zowel meer gezonde als ongezonde voeding gaan eten.

 

 

Hoe we met Nucleus zoeken naar de bron van de depressie?

Eén van de deelnemers aan de Nucleus Opleiding vertelde dat zijn psychische klachten zich aanvankelijk vooral rond november/december sterk manifesteerden.

‘Ik werd dan prikkelbaar en somber. De nachten kenmerkten zich door slapeloosheid en ‘malen’, eindeloos piekeren. Negatieve gedachten loslaten lukte niet goed. Ik voelde mij in het dagelijkse leven opgejaagd en had te midden van groepen mensen (zoals in drukke winkels) de neiging iedereen van me weg te duwen. De eerste gedachte was een winterdipje, maar de perioden werden langer en heftiger en uiteindelijk belandde ik een zware depressie, kreeg paniekaanvallen en zag het leven niet meer zitten.

Via de huisarts kwam ik in een GGZ-traject. De diagnose was PTSS, veroorzaakt door jarenlange pesterijen en tegenwerking op het werk. De daaropvolgende gesprekken met een psycholoog en EMDR-behandeling sloegen niet goed aan en er werd gekozen voor medicatie.

Dit maakte mij na verloop van tijd rustiger en verhielp de slaapproblemen en paniekaanvallen, maar de bijwerkingen waren minder prettig. Ik voelde me als een zombie die de meeste tijd emotieloos en halfbewust liggend op de bank doorbracht zonder enige ambitie om iets te ondernemen, hetgeen nog werd versterkt door toename van mijn gewicht. Dat dit thuis tot spanningen leidde zal niemand verbazen.
Ook mijn werk als vrijwilliger had hier sterk onder te lijden. Concentratieproblemen, black-outs tijdens vergaderingen en daardoor een gevoel van onzekerheid in mijn functioneren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabiel en depressie nooit meer terug gekregen

Bij toeval kwam ik een jaar later in contact met Helma Koorevaar en hoorde van haar Nucleus Coaching techniek. Het leek me de moeite van het proberen waard.
Tevens in overleg met de huisarts werd gelijktijdig met de coach sessies de medicatie afgebouwd en ben ik bij Helma in therapie gegaan. Tijdens 5 sessies kreeg ik zicht op de oorzaak van mijn problemen, het triggeren op negatieve ervaringen in het verleden, en werden deze triggers omgebogen in positieve zin. Ook werden doelstellingen vastgelegd.
De laatste sessie is alweer een tijdje geleden. Er is veel veranderd, ik voel me stabiel en prettig (ook tussen groepen mensen). De black-outs zijn verdwenen en ik weet nu mijn prioriteiten te stellen. Dankzij de doelstellingen heb ik mijn gewicht tot het oude niveau teruggebracht. En de situatie thuis is als vroeger, ‘ik heb mijn oude kerel weer terug’, aldus mijn vrouw.’

Dhr. W, Montferland

 

Nucleus Coaching ook iets voor jou?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de diverse opleidingen over Nucleus Coaching? Kijk dan eens bij Nucleus Coaching 1 of Nucleus Coaching 2 of laat hier jouw gegevens achter en we informeren je graag. Een vraag stellen kan natuurlijk ook:


Maak nu een afspraak

Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.


Kennismakingsgesprek inplannen

Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

Klachten waarmee Nucleus Coaching werkt

Verstoorde balans

Een verstoorde werk privé balans heeft bijna altijd een grote negatieve invloed op het functioneren. Met Nucleus Coaching brengen we dit weer in Balans.

Lichamelijke symptomen

Soms ervaren mensen klachten die na medisch onderzoek niet te verklaren vallen. Dit wordt ook wel (S)OLK genoemd. Hoe kom je hier vanaf?

Stress gerelateerde klachten

Het is niet altijd meteen duidelijk dat bepaalde klachten het gevolg zijn van stress. Onderzoek naar de bron van klachten geeft daarna mogelijkheid tot verandering

Slaapproblemen

Ondanks alle tips voor een goede nachtrust zijn ze niet altijd even succesvol. Nucleus Coaching spoort de oorzaak van slaapproblemen op zodat ze verminderen of verdwijnen.

Burn-Out

Het is lastig om eigen patronen die ten grond liggen aan een burn-out zelf te doorbreken. Nucleus Coach spoort de blinde vlekken op waardoor je aan herstel kunt beginnen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kent vele oorzaken. Nucleus Coaching helpt de niet-medische bronnen van deze vermoeidheid opsporen zodat er energie toename ontstaat.

Onzekerheid

Onzekerheid kent diverse oorzaken en roept vaak veel vragen op. Doe ik het wel goed? Vindt ze mij aardig? Nucleus Coaching lost het probleem in de kern op.

Depressie

Er is sprake van een depressie als iemand minstens 2 weken een sombere stemming ervaart. Het aanpakken van de oorzaak met Nucleus Coaching verlicht snel.

Angsten

Angsten kunnen het leven op een onaangename manier geheel op zijn kop zetten. Door met Nucleus Coaching naar de kern te gaan speelt angst niet langer een rol in het leven.

Relatieproblemen

Een relatie verloopt niet altijd soepel en dit kan zijn weerslag hebben op het werk of andere contacten. De bron van relatieproblemen ophelderen geeft veel lucht in een relatie.

Onvruchtbaarheid

Niet altijd is onvruchtbaarheid het gevolg van lichamelijke afwijkingen. Nucleus Coaching onderzoekt de andere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

PTSS

Sommige ervaringen zijn zo overweldigend en traumatisch dat de gevolgen ervan langdurig doorwerken. Nucleus Coaching helpt om een PTSS te verminderen.

Gewichtsproblemen

Emotioneel overeten bij problemen heeft vaak overgewicht tot gevolg. Nucleus Coaching helpt de achterliggende patronen duurzaam te doorbreken.

 

Trauma’s waarmee Nucleus Coaching werkt

Geweld

Het welbevinden van iemand met nare ervaringen kan langdurig klachten geven. Klachten die met Nucleus Coaching snel duurzaam worden verminderd.

Misbruik

De gevolgen van misbruik werken langdurig door. Misbruik is één van de meest schadelijke ervaringen. Met Nucleus Coaching herstel je op een diep niveau.

Verlies

Het verlies van dierbaren, werk of andere zaken geeft langdurig een gevoel van gemis, verdriet of wanhoop. Nucleus Coaching geeft het leven weer zin en richting.

Echtscheiding

Scheiden is een proces. De levenswijze aanpassen kost energie. Nucleus Coaching is heel geschikt om gemakkelijker je partner en ervaringen los te laten.

Recensies

“Ik wilde eigenlijk niet toegeven dat ik een depressie had. Maar ik kon steeds moeilijker mijn bed uit komen. Mijn collega’s gingen me vermijden, omdat ik zo humeurig was. Omdat ik met praten niet veel verder kwam ben ik met de Nucleus Coach Introspectie Opleiding begonnen. Nu krijg ik weer meer zin in dingen, zoals tuinieren. Ik merk dat mijn energie weer toeneemt. Ik vertrouw erop dat ik straks weer helemaal de oude ben.

Deelneemster 2020

“Ik had steeds minder zin in de dag. Iedere dag was een worsteling om door te komen. Tijdens de Nucleus Coach Introspectie Opleiding merkte ik dat ik het contact met gelijkgestemden ontzettende gemist had. Een aantal vrienden waren verhuisd en ik besefte dat ik te weinig sociale contacten over had. Mijn eerste stap was het vergroten van mijn kennissenkring en het zoeken van vrijwilligerswerk. Ik merk dat het me goed doet om te zorgen voor anderen. Op mijn werk heb ik ook een andere taak erbij gevraagd en nu voel dat ik weer meer de regie over mijn leven heb.”

Deelneemster 2019

“Na 7 jaar anti-depressiva slikken bedacht ik me als jonge vent dat ik niet mijn hele leven medicijnen wilde blijven gebruiken. Ik was 3 jaar geleden al een keer gestopt maar toen kwam de klachten weer terug. Toch wilde ik het nog een keer proberen. We maakten een plan van aanpak in overleg met de huisarts om tijdens de Nucleus Coach Introspectie Opleiding geleidelijk aan de medicijnen af te bouwen. Wat een opluchting dat ik de medicijnen niet meer nodig bleek te hebben. In plaats van medicijnen heb ik er meer aan gehad om de stress in mijn huwelijk onder ogen te zien en daar aan te werken.”

Deelnemer 2019

Pin It on Pinterest

Share This