Selecteer een pagina

Trauma’s

N

Wat is een trauma?

N

Hoe een trauma herkennen

N

Wat zijn de 4 gevolgen van trauma?

N

Hoe met Nucleus Coaching de symptomen en gevolgen van trauma duurzaam verlichten

Wat is een trauma?

“Het leven na trauma lichter maken is mogelijk.”

Een trauma is een overweldigende gebeurtenis in het leven van iemand die een emotionele en mentale onbalans veroorzaakt. Wanneer een trauma niet goed verwerkt wordt, kan iemand PTSS – Post Traumatische Stress Syndroom – ontwikkelen. Voor het duurzaam verminderen van klachten die het gevolg zijn van trauma is het belangrijk om naar de kern te gaan. Dit is de essentie van Nucleus Coaching. Nucleus betekent namelijk ‘kern’.

Hoe we met Nucleus de gevolgen van trauma verminderen

Het is voor mensen soms lastig om te herkennen dat er uitwisseling is tussen onze geest en lichaam. In het verleden was er vooral aandacht voor ofwel de geest (psyche) dan wel het lichaam en werden beiden apart behandeld. Het strikte onderscheid tussen lichaam en geest is nog steeds wijdverbreid, maar inmiddels komt er langzaam meer bereidheid om naar het samenspel van lichaam en geest te kijken. Zo kan het onbewust activeren van oude trauma nog allerlei verstoringen geven op het gedrag, de gedachten, de gevoelens en lichaamssensaties. Met Nucleus Coaching zoeken we de bronnen van de activatie van het trauma. Hierdoor worden de trauma symptomen en PTSS klachten minder of verdwijnen helemaal.

Traumatisch gerelateerde klachten verminderen met Nucleus Coaching in de praktijk

Praktijkvoorbeeld: Bert, deelnemer aan de Opleiding Nucleus Coach Introspectie, merkte dat wanneer zijn vriendin kritiek op hem had, hij vervolgens niet meer kon reageren. Zijn vriendin werd hierdoor nog bozer omdat hij niet reageerde. Het leek alsof hij er niet meer was. Tijdens de opleiding ontdekte hij dat hij dissocieerde. Hij keek vanaf een afstand naar zichzelf en zijn vriendin. Dit had te maken met zijn overlevingsmechanisme op het geweld in zijn ouderlijk huis. Het herkennen van een vroegkinderlijk trauma is waardevol om dit oude nu niet meer helpende overlevingssysteem te verminderen. Hij snapte niet waarom hij niet aanwezig kon blijven tijdens een discussie. Na de opleiding merkte hij dat hij in verbinding kon blijven met zijn vriendin tijdens een discussie. Daardoor werd zijn vriendin niet meer zo boos, omdat ze zich gehoord voelde door hem. Hij merkt dat hij nu meer aanwezig kan blijven, ook als er onverwachte dingen gebeuren.

Hoe herkennen we trauma? Een trauma checklist

De gevolgen van trauma’s zijn heel divers. Dus ook de symptomen zijn heel verschillend. Dat maakt het herkennen van trauma niet altijd makkelijk. Een checklist voor het herkennen van trauma kan een hulpmiddel zijn om oog te krijgen voor de symptomen van trauma.

 • Energiegebrek
 • Wazig in hoofd
 • Hoofdpijn of migraine
 • Nek- en schouderpijn
 • Rugpijn
 • Concentratieverlies
 • Geheugenverlies

 

 • Onverklaarbare spierpijn
 • Buikpijn
 • Tintelingen
 • Doof gevoel
 • Oorsuizen of tinnitus
 • Gewichtstoename of -afname
 • Onverklaarbare maagklachten

 

 • Hyperventitalie
 • Benauwd gevoel
 • Overmatig transpireren
 • Trillen, beven of tics
 • Prikkelbare darm syndroom 
 • Spijsverteringsklachten
 • Schrikachtig
 • Nerveusiteit
 • Onrustig gevoel
 • Hoge hartslag
 • Verhoogde bloedruk
 • Veranderende stoelgang

Waarom praten over een trauma niet genoeg is

Het kan dat mensen trauma’s verdrongen hebben, zodat ze daar in eerste instantie niet over kunnen praten. In mijn artikel geef ik uitleg hierover. In juni 2018 is mijn artikel: “Nucleus trauma coaching, een methode voor het begeleiden van trauma’s zoals seksueel misbruik” geplaatst in het vaktijdschrift TGV (Tijdschrift Geestelijke Verzorging), jaargang 21, nr 90.

Trauma heeft onbewust effect

Trauma heeft zoveel invloed in het leven van mensen. Het is als een druppel in het water die zich verspreidt in vele facetten van het leven. Krinkels die ervaringen in verschillende kleuren vertellen. Het herkennen ervan is niet altijd vanzelfsprekend.

Het liefst vermijden we het terugdenken aan nare ervaringen. We stoppen het weg of onderdrukken de emoties. Maar het is net als met een bal die je probeert onder water te duwen. Dat lukt niet optimaal. Als je even niet oplet kan de bal zo naar boven ploppen met alle nare gevoelens die erbij horen.

Onbewust aanpassen na trauma

Trauma’s kunnen we ons soms herinneren uit onze jeugd of volwassen leven. Maar er zijn ook trauma’s die we ons niet bewust herinneren en waar we onbewust nog veel last van hebben. Een trauma hanteren vergt veel van onze onbewuste aanpassingen.

Door het ervaren van trauma wordt het lastiger om contact met anderen aan te gaan, want deze deze patronen voor verbinding worden vervangen door patronen voor bescherming. Wanneer een trauma’s niet getransformeerd en losgelaten worden kunnen ze veranderen in gewoontepatronen. Het beperkt ons vermogen om zelfverzekerd, gelukkig en vervuld in het leven te staan.

Echt gevaar of niet?

Door het ervaren van trauma is het lastig om onderscheid te maken tussen echt gevaar en denkbeeldig gevaar. Mensen blijven hangen in een contante waakzaamheid. Ze kunnen dus heel gevoelig zijn voor reacties van anderen. Worden heel snel bang na het ervaren van boosheid of voelen zich afgewezen.

Stress systeem uit balans

Als iemand een trauma ervaart is het praten daarover moeilijk, dat heeft met een bepaald gedeelte in de hersenen te maken. Maar ondanks dat mensen niet over hun trauma praten, uit het trauma zich wel in hun lichaam. De wereld is nog steeds onveilig is het signaal van hun emotionele hersenen. Het gaat erom het stress-systeem van de emotionele hersenen tot rust te brengen.

Aanmelden nieuwsbrief

Laten we contact houden!

De Nucleus Methode is een methode in ontwikkeling. Er komen geregeld nieuwe inzichten bij waar jij als (aanstaand) coach je voordeel mee kunt doen. Wij delen deze inzichten graag. Ook houden we jou graag op de hoogte over de Nucleus Opleidingen die binnenkort weer starten en delen de ervaringen van medestudenten zowel tijdens als na de opleiding.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


Wat zijn de 4 gevolgen van trauma?

Het maakt niet uit hoe lang geleden een trauma heeft plaats gevonden. De gevolgen en symptomen van een doorgemaakt trauma kunnen in het leven van alle dag nog steeds een grote rol spelen. Deze symptomen kunnen zich op verschillende vlakken uiten: in het gedrag, gedachten, gevoel en lichaam.

 1. Gedragsmatige trauma symptomen
   • Overfunctioneren of parentificatie: In een gezin waarin ouders niet goed voor zichzelf zorgen en voor hun kinderen, kunnen kinderen zorgtaken overnemen. Ook als ouders weer tijdelijk opknappen, kan de verwachting ontstaan dat kinderen deze zorgtaken blijven doen. Maar ook het kind kan het idee hebben zijn zorg voor het gezin onmisbaar is. Deze patronen kunnen mensen in hun leven meenemen en op die manier te veel energie steken in het zorgen voor anderen. Op zo’n manier dat ze zelf moeite hebben om in balans te blijven en hun energieniveau op een gezond niveau te houden.
   • Zelfverwonding: Het kan zijn dat mensen zichzelf verwonden als reactie op de ondragelijke pijn die ze voelen. Of ze hebben alleen het gevoel dat ze bestaan als ze de pijn van de verwonding voelen. Zelfbeschadiging is dan wanhopige manier om de verdoving die ze voelen te doorbreken. Het kan ook een manier van aandacht vragen zijn wanneer ze geen andere opties daarvoor hebben.
   • Verslavingsgevoeligheid: Uit onderzoek blijkt dat getraumatiseerde mensen een groter kans lopen om alcohol en drugs te misbruiken. Misbruik van alcohol of drugs kan een manier zijn om niet aan een trauma herinnert te worden.
   • Risicovol gedrag: Autorijden onder invloed van middelen, gebruik van wapens en risicovol seksueel gedrag kunnen teruggeleid worden naar trauma’s. Mensen kunnen zichzelf in situaties brengen waarin grote kans is op verwonding of ongelukken. In de DSM-5 is binnen de omschrijving van PTSS, roekeloos en zelfdestructief gedrag opgenomen als veelvoorkomende gevolg van trauma.
   • Verstoring in verbinding met anderen: Wanneer mensen niet op een veilige manier kunnen hechten in het begin van hun leven kan dit later verschillende gedragsproblemen geven. Vaak zoeken mensen contact met anderen die ook emotionele en/of gedragsproblemen hebben. Of ze laten traumatisch gedrag zien in de vorm van telkens relaties verbreken, weglopen, liegen, agressie.
   • Modelling: Hiermee wordt het nadoen van het gedrag van de dader bedoeld. Wanneer iemand opgroeit in een omgeving met misbruik en geweld bestaat de optie om vormen van gedrag na te doen en coping strategieën te leren. Agressief gedrag van een ouder binnen een gezin kan tot gevolg hebben dat zowel de ouder als het kind mishandeld worden. Uit zelfbehoud voor deze mishandeling kan het kind het agressieve gedrag van de dader overnemen.
   • Constante waakzaamheid: Mensen kunnen blijven hangen in een constante alertheid. Het is voor hen soms moeilijk om onderscheid te maken tussen echt gevaar en denkbeeldig gevaar. Ze kunnen ook gevoelig zijn voor reacties van anderen en zich daardoor terugtrekken of juist snel boos worden.
   • Onbegrepen lichamelijke symptomen (SOLK) of ALK: Allerlei lichaamsgevoelens kunnen ervaren worden die met het trauma te maken hadden. De emotionele hersenen geven nog steeds aan dat er gevaar dreigt. Het trauma leeft zich uit in het lichaam.
 2. Affectieve trauma symptomen Het affectieve betekent betrekking hebben op het gevoel. Affectieve trauma symptomen zijn angst, stemmingswisselingen, moeite hebben om negatieve gevoelens te verdragen, woede, depressie.
   • Angst: Het meemaken van een trauma kan angst veroorzaken dat het nog een keer kan gebeuren. Of door in aanraking te komen met de situatie of omgeving waarin het trauma gebeurt kunnen dezelfde fysiologische en psychologische angstreacties geven. Dit kan leidden tot angstige gedachten of ook het ontstaan van nieuwe angsten. Het kan een in het algemeen niet veilig gevoel geven.
   • Depressie: Door het verlies van vertrouwen in mensen die met het trauma te maken gehad hebben kunnen mensen zich verdrietig voelen of depressieve gevoelens krijgen
   • Woede: Als slachtoffers van trauma beseffen dat ze niets misdaan hebben en het trauma niet rechtvaardig was kunnen boos worden. Deze woede kan zich uiten als onvoorspelbare driftbuien, woedeaanvallen of fysiek geweld tegen anderen of hun spullen.
   • Overdreven gevoelig zijn: Als mensen een situatie met een eerder trauma associëren kan het zijn dat ze sterk overdreven reageren op gedrag of boze gezichten van mensen. Zeker als afwijzing door een dader een voorbode was om geweld te gebruiken. De slachtoffers kunnen plotseling hevige veranderingen in hun gevoel ervaren welke vaak moeilijk te reguleren is.
 3. Lichamelijke trauma symptomen Door het meemaken van een trauma kunnen allerlei negatieve gedachten ontstaan. Mensen gaan na het meemaken van een trauma vaak op zoek de oorzaak. Waarom is hen dit overkomen? Als ze geen antwoord vinden kan iemand onjuiste verklaringen bedenken. Gedachten als: ‘Blijkbaar is er iets mis met mij, anders had hij me nooit mishandeld.’ Mensen gaan denken dat ze slecht zijn of geen geluk verdienen.
   • Snellere pols en hogere hartslag: Bij kinderen die trauma hebben meegemaakt en met name na ontwikkeling van PTSS, ontstaan chronische veranderingen in biologische processen. In rust hebben deze mensen een snellere pols en hogere hartslag.
   • Meer spanning in het lichaam: Getraumatiseerde mensen hebben vaak spanning in hun lichaam. Er is er ook een verhoogde waakzaamheid.
   • Kleinere hersenomvang: In onderzoek is gebleken dat kinderen die veel trauma hebben meegemaakt een geringer hersenvolume hebben en een kleiner corpus callosum (het deel van de hersenen dat de linker- en rechterhersenhelft met elkaar verbindt). Ook werden bij hen geringere schoolprestaties gemeten en een lager IQ (DeBellis et al. 1999).
   • Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) of ALK: Door de invloed van trauma op de hersenen zoals hierboven besproken, zijn er ook effecten in het lichaam merkbaar. Het lichaam krijgt signalen van de hersenen en andersom. Een geactiveerd trauma kan bepaalde lichaam sensaties en klachten geven die onverklaarbaar lijken.
 4. Cognitieve trauma symptomen Door het meemaken van een trauma kunnen allerlei negatieve gedachten ontstaan. Mensen gaan na het meemaken van een trauma vaak op zoek de oorzaak. Waarom is hen dit overkomen? Als ze geen antwoord vinden kan iemand onjuiste verklaringen bedenken. Gedachten als: ‘Blijkbaar is er iets mis met mij, anders had hij me nooit mishandeld.’ Mensen gaan denken dat ze slecht zijn of geen geluk verdienen. Wanneer het vertrouwen in mensen is beschadigd kunnen ze gaan geloven dat niemand te vertrouwen is. Of er gebeurt het tegenovergestelde en ze gaan overdreven hechte relaties aan die misschien niet veilig zijn.

Hoe we met Nucleus zoeken naar de bron van de trauma symptomen?

Vaak leggen we geen verband tussen een eerder doorgemaakt trauma en de klachten die ze ervaren. Pas bij het loslaten van spanningen en vermindering van klachten wordt helder hoeveel spanning we eigenlijk al die tijd met ons meedragen. Mensen voelen vaak niet bewust dat ze spanning hebben. Zodra ze terugkijken ontstaat de realisatie dat ze heel veel spanning en klachten hadden, maar zich hier niet bewust van waren dat deze met trauma te maken had.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paniek, komt het wel goed met mij? 

Praktijk voorbeeld: Willeke had heel veel in haar leven aan persoonlijke ontwikkeling gedaan. Maar toch kwamen de paniekgevoelens weer terug. Ze had weer heel veel spanning in haar lichaam. Ze zei wanhopig: ‘Ik ben als 63 jaar, komt het wel goed met mij?’ Ook tijdens gesprekken met kennissen of familie voelde ze zich vaak niet op haar gemak. Als ze weer alleen thuis was, kwamen de gesprekken in haar hoofd weer terug en baalde ze dat ze weer ‘ja’ had gezegd om te komen oppassen. Na twee sessies schreef ze: “De paniek heb ik niet meer teruggekregen. Er is zich duidelijk een andere route in mij aan het openbaren. Een route van ontspanning, plezier, bewustzijn. Hier ben ik heel blij mee.” Ze was als kind mishandeld en haar stress-systeem raakte daardoor onbewust uit balans. Tijdens de Nucleus Coach Introspectie opleiding merkte ze dat die onbewuste triggers tot rust gekomen waren. Dat gaf haar ontspanning in haar lichaam. Ook het aangeven van haar grenzen werd makkelijker. Ze ervoer een keuzeoptie wanneer ze gevraagd werd om op te passen.

 

Nucleus Coaching ook iets voor jou?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de diverse opleidingen over Nucleus Coaching? Kijk dan eens bij Nucleus Coaching 1 of Nucleus Coaching 2 of laat hier jouw gegevens achter en we informeren je graag. Een vraag stellen kan natuurlijk ook:


Maak nu een afspraak

Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.


Kennismakingsgesprek inplannen

Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

Klachten waarmee Nucleus Coaching werkt

Verstoorde balans

Een verstoorde werk privé balans heeft bijna altijd een grote negatieve invloed op het functioneren. Met Nucleus Coaching brengen we dit weer in Balans.

Lichamelijke symptomen

Soms ervaren mensen klachten die na medisch onderzoek niet te verklaren vallen. Dit wordt ook wel (S)OLK genoemd. Hoe kom je hier vanaf?

Stress gerelateerde klachten

Het is niet altijd meteen duidelijk dat bepaalde klachten het gevolg zijn van stress. Onderzoek naar de bron van klachten geeft daarna mogelijkheid tot verandering

Slaapproblemen

Ondanks alle tips voor een goede nachtrust zijn ze niet altijd even succesvol. Nucleus Coaching spoort de oorzaak van slaapproblemen op zodat ze verminderen of verdwijnen.

Burn-Out

Het is lastig om eigen patronen die ten grond liggen aan een burn-out zelf te doorbreken. Nucleus Coach spoort de blinde vlekken op waardoor je aan herstel kunt beginnen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kent vele oorzaken. Nucleus Coaching helpt de niet-medische bronnen van deze vermoeidheid opsporen zodat er energie toename ontstaat.

Onzekerheid

Onzekerheid kent diverse oorzaken en roept vaak veel vragen op. Doe ik het wel goed? Vindt ze mij aardig? Nucleus Coaching lost het probleem in de kern op.

Depressie

Er is sprake van een depressie als iemand minstens 2 weken een sombere stemming ervaart. Het aanpakken van de oorzaak met Nucleus Coaching verlicht snel.

Angsten

Angsten kunnen het leven op een onaangename manier geheel op zijn kop zetten. Door met Nucleus Coaching naar de kern te gaan speelt angst niet langer een rol in het leven.

Relatieproblemen

Een relatie verloopt niet altijd soepel en dit kan zijn weerslag hebben op het werk of andere contacten. De bron van relatieproblemen ophelderen geeft veel lucht in een relatie.

Onvruchtbaarheid

Niet altijd is onvruchtbaarheid het gevolg van lichamelijke afwijkingen. Nucleus Coaching onderzoekt de andere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

PTSS

Sommige ervaringen zijn zo overweldigend en traumatisch dat de gevolgen ervan langdurig doorwerken. Nucleus Coaching helpt om een PTSS te verminderen.

Gewichtsproblemen

Emotioneel overeten bij problemen heeft vaak overgewicht tot gevolg. Nucleus Coaching helpt de achterliggende patronen duurzaam te doorbreken.

 

Trauma’s waarmee Nucleus Coaching werkt

Geweld

Het welbevinden van iemand met nare ervaringen kan langdurig klachten geven. Klachten die met Nucleus Coaching snel duurzaam worden verminderd.

Misbruik

De gevolgen van misbruik werken langdurig door. Misbruik is één van de meest schadelijke ervaringen. Met Nucleus Coaching herstel je op een diep niveau.

Verlies

Het verlies van dierbaren, werk of andere zaken geeft langdurig een gevoel van gemis, verdriet of wanhoop. Nucleus Coaching geeft het leven weer zin en richting.

Echtscheiding

Scheiden is een proces. De levenswijze aanpassen kost energie. Nucleus Coaching is heel geschikt om gemakkelijker je partner en ervaringen los te laten.

De verwondering van een deelneemster

“Ik ben dankbaar voor het ervaren van de sessie tijdens de opleiding. Ik merk dat er een nieuw verhaal is naast mijn oude verhaal. Heel speciaal. Maar ik ben nu pas bewust dat mijn nare ervaring als Doula toch op de achtergrond sinds 2006 al jaren op de achtergrond meespeelt. Dat ik op mijn hoede ben. En me express stevig neerzet als ik het ziekenhuis in loop. Nu merk ik dat ik veel meer vanuit de moederrol naar binnenloop. Dat ik vanuit een liefdevolle intentie mezelf ben. Dat is veel meer hoe ik wil zijn en ook in mijn werk met ouders.

Deelneemster najaar 2021

Wat heb ik veel geleerd door de ontspannen en natuurlijke manier van les geven van deze vakvrouw. Door haar enthousiasme werd ik vanzelf ook heel enthousiast. Dat ik vrouwen met EHBB zo goed kan helpen vind ik prachtig.”

Deelneemster EHBB voorjaar 2021

“Ik had niet gedacht dat ik dit zo vanzelfsprekend als verloskundige zou toepassen in onze praktijk. De manier van coachen past zo goed bij mij. En ik heb genoten van de vernieuwende lessen. En ik doe graag mee met de Nucleus Coach 1 opleiding in 2022, zodat ik ook meer handvatten krijg om vrouwen met andersoortige trauma’s te begeleiden.”

Deelneemster voorjaar 2021

Pin It on Pinterest

Share This