Selecteer een pagina

Verlies

N

Welke vormen van verlies zijn er?

N

Aanhoudende complexe rouw

N

Welke 5 fasen ervaren mensen door verlies?

N

Hoe we verlies verwerken met Nucleus Coaching in de praktijk

Afscheid nemen kost tijd

“Afscheid nemen is met zachte vingers, wat voorbij is, dichtdoen en verpakken in de goede gedachten der herinnering – Dietrich Bonhoeffer

In ieders leven komt verlies voor. Sommige mensen krijgen daar al heel vroeg in het leven mee te maken. Anderen pas op een later moment in het leven. Maar verlies is onvermijdelijk. Over welke vormen van verlies hebben we het:

 • Verlies door ziekte, de gezondheid van jezelf of een naaste
 • Verlies van je partner
 • Verlies van moeder of vader
 • Verlies van werk
 • Verlies van toekomstdromen en levensperspectief
 • Verlies van (groot)ouders
 • Verlies van kinderen
 • Verlies van relaties
 • Verlies van de sociale omgeving
 • Verlies van het geboorteland
 • Verlies van een huisdier

Overweldigende ervaringen

Sommige ervaringen van verlies zijn zo overweldigend en traumatisch dat de gevolgen ervan lang doorwerken. Soms heeft verlies symptomen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Dan ervaren mensen vaak ernstige ontregeling in hun functioneren. Verlies vraagt om verwerking en nieuwe zingeving. Met Nucleus Coaching kunnen we daar een bijdrage in geven.

Hoe we met Nucleus verlies verwerking aanpakken

Veel mensen ervaren in hun leven verschillende verliesmomenten. De gevoelens en emoties tijdens die ervaringen kunnen zo groot zijn dat we dat niet op het moment zelf niet duidelijk ervaren. Soms treedt een zelfbeschermingsmechanisme in werking en sluiten mensen de herinnering hermetisch af. De gevoelens die daarbij horen sluiten ze ook af. Het nadeel is dat die gevoelens ons op de meest onverwachte momenten kunnen overvallen. Een geur, gezicht of kleur of geluid kunnen die oude nare gebeurtenis oproepen. Deze onbewuste reacties hebben invloed op het gedrag, de gedachten en de gevoelens. Met Nucleus Coaching zoeken we de bronnen van vaak onbewuste reacties. Hierdoor wordt de verlieservaring minder of verdwijnt helemaal.

Verlies verwerken met Nucleus Coaching in de praktijk

Praktijkvoorbeeld: Ron, deelnemer aan de Opleiding Nucleus Coach Introspectie had een enorm schuldgevoel. Een goede collega en vriend had zelfmoord gepleegd. Hij vond het zo erg dat hij geen signalen had opgepikt. Dan had hij de zelfmoord misschien kunnen voorkomen. Hij had al veel gesprekken gehad met de familie van zijn collega en merkte dat het schuldgevoel ervoor zorgde dat hij slecht sliep en er over liep te malen. Tijdens de opleiding lukte het hem om er vrede mee te hebben en zijn schuldgevoel los te laten. Hij heeft nu goede herinneringen aan het samenwerken met zijn collega en de fijne band die ze hadden tijdens het werk.

Welke symptomen ervaren mensen na verlies?

Na het ervaren van verlies kan iemand tijdelijk uit balans raken. Bij iedereen uit zich de nasleep van verlies op een andere manier. Voorbeelden de symptomen van verlies zijn:

 • Verdriet
 • Boosheid
 • Agressie
 • Innerlijke rusteloosheid ervaren

 

 • Prikkelbaarheid
 • Concentratieverlies
 • Onrustig gevoel
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten 
 • Negatieve gedachten
 • Intense gevoelens van gemis
 • Hyperventilatie
 • Gewichtstoename of gewichtsafname
 • Gevoelens van eenzaamheid
 • Twijfelen aan jezelf
 • Schuldgevoel
 • Gevoel een stuk van jezelf kwijt te zijn

Wat doen mensen bijvoorbeeld als ze verlies ervaren?

Mensen ervaren vaak een fase van rouw en zoeken een weg om het verlies te verwerken:

 1. Terugtrekken: Wanneer mensen verdriet ervaren hebben ze de neiging om zich terug te trekken. De behoefte aan contact met anderen staat dan op een laag pitje.
 2. Het verhaal delen met naasten: Vaak ontstaat de behoefte om hun ervaring te delen met anderen. Hetzelfde verhaal iedere keer vertellen is een manier van verwerken.
 3. Andere hulp zoeken: Wanneer er geen naasten zijn om de ervaringen van verlies te delen kan hulp gezocht worden bij professionals. Praktijkondersteuners, psycholoog of (Nucleus) Coach worden geraadpleegd om te helpen bij het verwerken van verlies.
 4. Genotsmiddelen: Wanneer de pijn van verlies te groot is kunnen mensen hun toevlucht zoeken tot genotsmiddelen. Ze gaan beginnen met roken, snoepen, alcohol of genotsmiddelen om zich beter te voelen.
 5. Slaapmiddelen nemen: Om de slaap te vattende kunnen kalmerende middelen zoals Valeriaan of slaaptabletten worden genomen, voorgeschreven via een arts of op eigen initiatief.

Mensen hebben mensen nodig

We zijn geen wezens die alleen leven. We hebben verbinding met anderen nodig. Dat is vanuit de evolutie al ontstaan om te overleven. In samenleven met anderen kunnen we onze ervaringen delen en verwerken. Het is soms makkelijker om te praten met een ander en daardoor al een gedeelte van het verlies te verwerken.

Aanhoudende complexe rouw

Hiermee bedoelen we dat na een jaar iemand nog steeds hevige symptomen van rouw ervaart. Mensen ervaren een hevig lijden. Ze kunnen vaak nog steeds niet goed functioneren. Ze ervaren vaak nog steeds ongeloof over het verlies. Voor ongeveer vijf procent van de nabestaanden is het moeilijk om uit deze rouwfase los te komen. Het begeleiden en behandelen van mensen met een complexe rouwstoornis is dan nodig om het leven weer zin te geven.

Onvrijwilliger verlies van werk

Onvrijwilliger verlies van werk kan zowel verlies van een baan betekenen als met pensioen gaan. Het afscheid betreft niet alleen afscheid van het werk zelf, maar ook collega’s en een deel van hun identiteit. Want wie ben je zonder je werk? Wanneer je onvrijwillig werkeloos raakt, valt alle structuur weg. Ook wanneer mensen met pensioen gaan is het vaak wennen om met de nieuwe levenssituatie om te gaan. Afscheid nemen van werk vraagt om het vinden van een nieuwe dagindeling en omgaan met gevoelens van verlies en boosheid.

Verlies en rouw als werknemer

Als werknemer is het verlies van werk te ervaren als een rouwproces. Mensen ervaren verschillende fases en emoties in het loslaten van hun werk. Het kost tijd om een nieuwe structuur of ander werk te vinden.

Aanmelden nieuwsbrief

Laten we contact houden!

De Nucleus Methode is een methode in ontwikkeling. Er komen geregeld nieuwe inzichten bij waar jij als (aanstaand) coach je voordeel mee kunt doen. Wij delen deze inzichten graag. Ook houden we jou graag op de hoogte over de Nucleus Opleidingen die binnenkort weer starten en delen de ervaringen van medestudenten zowel tijdens als na de opleiding.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


Wat ervaren de meeste mensen tijdens rouwverwerking?

Tijdens rouwverwerking ervaren mensen diverse klachten. Bij nagenoeg elke klacht valt wel een stress gerelateerde variant te ontdekken. Het hebben van een stress gerelateerde klacht sluit dan ook niet uit dat er nog meer stress gerelateerde klachten bij kunnen komen. Dat het een opstapeling van klachten wordt die groter en groter wordt zolang je de oorzaak niet aanpakt.

 1. Gedachten: Het voortdurend hebben van negatieve gedachten. Geen zicht hebben hoe ze van hun klachten af kunnen komen. Mensen voelen zich overvraagd of ervaren een gevoel van onrecht en hebben gedachten als:
   • ‘Waarom moet mij dit overkomen?’
   • ‘Ik kan het leven in mijn eentje niet meer aan’.
   • ‘Hoe moet ik nu verder?’.
   • ‘Niemand begrijpt mijn eenzaamheid’.
   • ‘Ik heb het gevoel er alleen voor te staan.’
 2. Gedrag: Arbeidsverzuim kan toenemen door het gevoel nog niet helemaal in balans te zijn na het verlies. Als je vaak moeizaam je bed uitkomt is werken extra belastend. Mensen passen hun leven aan, gaan dingen of mensen vermijden. Ze verminderen hun sociale contacten. Het terugtrekken in hun cocon kan het gevolg zijn. In het begin heeft de omgeving wel belangstelling voor het verlies dat iemand ervaart. Maar na een tijdje gaat voor de omgeving het leven weer door. Iemand kan dan ervaren dat er minder contact is met de omgeving. Doordat iemand minder aansluiting ervaart kunnen andere hulpverleners geraadpleegd worden.

3. Lichamelijk: Mensen kunnen onbewust te veel spanning vasthouden. Er ontstaat meer spierspanning op bepaalde plaatsen in het lichaam of in het gehele lichaam. Door spierspanning kan pijnklachten geven. Langdurige stress leidt bovendien vaak tot diverse vormen van (chronische) pijn.

  • Spanningshoofdpijn: Dit kan onder andere ontstaan door voortdurende spanning van de spieren in de nek, schouders en rug. Stress gerelateerde hoofdpijn of migraine kan veel hindernis geven in het dagelijks leven.
  • Rugpijn: Spieren kunnen gaan verzuren en pijn doen na voortdurende spanning.
  • Gebitsklachten: Heel veel mensen krijgen gebitsklachten doordat ze spanning op hun kaak houden. Het barsten van de kiezen kan dan het gevolg zijn.
  • Nek- en schouderklachten:  Onbewust kunnen mensen door stress hun nek- en schouderspieren aanspannen.

Welke 5 fasen maken de meeste mensen door tijdens rouw?

Iedereen verwerkt verlies op zijn eigen manier en tempo. Het kost tijd om te herstellen van een ingrijpend verlies. Lijden door verlies is voor iedereen anders. De psychiater Elisabeth Kübler-Ross heeft vijf fases beschreven waarin het rouwproces kan verlopen. Het tempo, de volgorde en de intensiteit verschillen per persoon.

 

 • 1. Ontkenning: Iemand laat de werkelijkheid niet toe. Ze zeggen dingen als: ‘ik geloof het niet, het kan niet waar zijn.’ Wanneer iemand overleden is laten ze spullen het liefst staan alsof de persoon nog elk moment terug kan komen. Of ze houden met het koken van eten nog rekening met de overleden persoon. Het verlies van vader, moeder of kind is voor veel mensen een heel ingrijpende gebeurtenis.
 • 2. Protest: Iemand wordt snel boos. Degene die het slechte nieuws brengt kan ten onrechte aangevallen worden. Het is alsof de nieuwsbrenger de schuldige is. De nieuwsbrenger kan bijvoorbeeld een verpleegkundige, arts of politieagent zijn.
 • 3. Onderhandelen: Op allerlei manieren probeert iemand de werkelijkheid te negeren. Iemand onderhandelt door voorstellen te doen. Bijvoorbeeld als ik me vanaf nu goed gedraag dan komt de ander wel terug. Of iemand kan juridische stappen ondernemen bij verlies van werk, terwijl al duidelijk is dat de werkgever geen ruimte geeft.
 • 4. Depressie: Wanneer de voorgaande fases ontkennen, protest en onderhandelen niet hebben geholpen ervaren mensen vaak machteloosheid. Ze hebben van alles geprobeerd om de werkelijkheid van zich af te houden. Maar het besef dat het niets heeft uitgehaald kan leiden tot somberheid en depressie. Mensen hebben dan de neiging contacten te verbreken en zich in zichzelf terug te trekken.
 • 5. Aanvaarding: In de laatste fase dringt de waarheid zich in alle duidelijkheid op. Iemand neemt ruimte voor rouw en het verlies komt in beeld. Iemand realiseert zich het verlies en aanvaardt het verdriet. Hierna is het weer mogelijk om vooruit te kijken in het leven.

Hoe we met Nucleus de symptomen van verlies verminderen?

Soms realiseren we ons niet hoe klein we onszelf houden in het leven. We zijn eraan gewend geraakt om vanuit angst te leven en niet te veel te ondernemen. Wanneer mensen terugkijken op hun leven ontstaat de realisatie dat ze door een onveilig gevoel of angst ze veel dingen hebben vermeden. Dat ze niet voluit het leven hebben geleefd en kansen hebben laten liggen. Door de verandering in zichzelf door Nucleus coaching is het mogelijk om meer uit het leven te halen dan gedacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder van huis durven en weer aan het leven deelnemen

Praktijk voorbeeld: Kathy, deelneemster aan Opleiding Nucleus Coach Introspectie durfde niet ver van huis te gaan. Daardoor zat ze figuurlijk opgesloten in huis en kon ze niet volledig aan het leven deelnemen. Autorijden al helemaal niet. Het leek net alsof ze tegengehouden werd om ver van huis te gaan. Tijdens de opleiding merkte ze dat haar onveilige gevoel te maken had met het verlies van haar veilige leefomgeving had toen ze 8 jaar was. Ze wist als kind niet dat ze ging verhuizen. Ze was zonder voorbereiding uit logeren gegaan. Toen ze nietsvermoedend terugkwam in het nieuwe huis waren bijna al haar kinderspullen weg. Het speelgoed was aan arme kinderen gegeven.  Maar ook het verlies van haar zus omdat die uit huis ging. Met haar zus sliep ze al jaren samen op één kamer. Het gaf haar een verdrietig gevoel om zoveel kwijt te raken in korte tijd. Het voelde zo onveilig om van het oude vertrouwde huis naar het nieuwe kleinere huis te gaan. 40 Jaar later, kwam dit naar boven tijdens de Opleiding Nucleus Coach Introspectie. Na een paar Nucleus Coach sessies merkte ze dat ze weer durfde auto te rijden. Het was nog steeds wel wennen in het begin, maar het gaat steeds beter.

Nucleus Coaching ook iets voor jou?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de diverse opleidingen over Nucleus Coaching? Kijk dan eens bij Nucleus Coach 1 of Nucleus Coach 2 of laat hier jouw gegevens achter en we informeren je graag. Een vraag stellen kan natuurlijk ook:


Maak nu een afspraak

Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.
Kennismakingsgesprek inplannen

Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

Klachten waarmee Nucleus Coaching werkt

Verstoorde balans

Een verstoorde werk privé balans heeft bijna altijd een grote negatieve invloed op het functioneren. Met Nucleus Coaching brengen we dit weer in Balans.

Lichamelijke symptomen

Soms ervaren mensen klachten die na medisch onderzoek niet te verklaren vallen. Dit wordt ook wel (S)OLK genoemd. Hoe kom je hier vanaf?

Stress gerelateerde klachten

Het is niet altijd meteen duidelijk dat bepaalde klachten het gevolg zijn van stress. Onderzoek naar de bron van klachten geeft daarna mogelijkheid tot verandering

Slaapproblemen

Ondanks alle tips voor een goede nachtrust zijn ze niet altijd even succesvol. Nucleus Coaching spoort de oorzaak van slaapproblemen op zodat ze verminderen of verdwijnen.

Burn-Out

Het is lastig om eigen patronen die ten grond liggen aan een burn-out zelf te doorbreken. Nucleus Coach spoort de blinde vlekken op waardoor je aan herstel kunt beginnen.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kent vele oorzaken. Nucleus Coaching helpt de niet-medische bronnen van deze vermoeidheid opsporen zodat er energie toename ontstaat.

Onzekerheid

Onzekerheid kent diverse oorzaken en roept vaak veel vragen op. Doe ik het wel goed? Vindt ze mij aardig? Nucleus Coaching lost het probleem in de kern op.

Depressie

Er is sprake van een depressie als iemand minstens 2 weken een sombere stemming ervaart. Het aanpakken van de oorzaak met Nucleus Coaching verlicht snel.

Angsten

Angsten kunnen het leven op een onaangename manier geheel op zijn kop zetten. Door met Nucleus Coaching naar de kern te gaan speelt angst niet langer een rol in het leven.

Relatieproblemen

Een relatie verloopt niet altijd soepel en dit kan zijn weerslag hebben op het werk of andere contacten. De bron van relatieproblemen ophelderen geeft veel lucht in een relatie.

Onvruchtbaarheid

Niet altijd is onvruchtbaarheid het gevolg van lichamelijke afwijkingen. Nucleus Coaching onderzoekt de andere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

PTSS

Sommige ervaringen zijn zo overweldigend en traumatisch dat de gevolgen ervan langdurig doorwerken. Nucleus Coaching helpt om een PTSS te verminderen.

Gewichtsproblemen

Emotioneel overeten bij problemen heeft vaak overgewicht tot gevolg. Nucleus Coaching helpt de achterliggende patronen duurzaam te doorbreken.

 

Trauma’s waarmee Nucleus Coaching werkt

Geweld

Het welbevinden van iemand met nare ervaringen kan langdurig klachten geven. Klachten die met Nucleus Coaching snel duurzaam worden verminderd.

Misbruik

De gevolgen van misbruik werken langdurig door. Misbruik is één van de meest schadelijke ervaringen. Met Nucleus Coaching herstel je op een diep niveau.

Verlies

Het verlies van dierbaren, werk of andere zaken geeft langdurig een gevoel van gemis, verdriet of wanhoop. Nucleus Coaching geeft het leven weer zin en richting.

Echtscheiding

Scheiden is een proces. De levenswijze aanpassen kost energie. Nucleus Coaching is heel geschikt om gemakkelijker je partner en ervaringen los te laten.

De verwondering van een deelneemster

“Ik ben dankbaar voor het ervaren van de sessie tijdens de opleiding. Ik merk dat er een nieuw verhaal is naast mijn oude verhaal. Heel speciaal. Maar ik ben nu pas bewust dat mijn nare ervaring als Doula toch op de achtergrond sinds 2006 al jaren op de achtergrond meespeelt. Dat ik op mijn hoede ben. En me express stevig neerzet als ik het ziekenhuis in loop. Nu merk ik dat ik veel meer vanuit de moederrol naar binnenloop. Dat ik vanuit een liefdevolle intentie mezelf ben. Dat is veel meer hoe ik wil zijn en ook in mijn werk met ouders.

Deelneemster najaar 2021

Wat heb ik veel geleerd door de ontspannen en natuurlijke manier van les geven van deze vakvrouw. Door haar enthousiasme werd ik vanzelf ook heel enthousiast. Dat ik vrouwen met EHBB zo goed kan helpen vind ik prachtig.”

Deelneemster EHBB voorjaar 2021

“Ik had niet gedacht dat ik dit zo vanzelfsprekend als verloskundige zou toepassen in onze praktijk. De manier van coachen past zo goed bij mij. En ik heb genoten van de vernieuwende lessen. En ik doe graag mee met de Nucleus Coach 1 opleiding in 2022, zodat ik ook meer handvatten krijg om vrouwen met andersoortige trauma’s te begeleiden.”

Deelneemster voorjaar 2021

Pin It on Pinterest

Share This