Selecteer een pagina

Vermoeidheid

N

Omgaan met vermoeidheidsklachten

N

Oorzaken van weinig energie hebben

N

Energie aanvullen

N

Hoe we met Nucleus Coaching vermoeidheidsklachten verminderen

Vermoeidheid verminderen

Slechts 8% van de vermoeidheidsklachten hebben een aantoonbare lichamelijke oorzaak. Geestelijke vermoeidheid komt vaker voor dan je denkt en kan je pas oplossen wanneer je dat onderkent.”

We zijn allemaal wel eens moe en vaak weten waar door dit komt. Het waren een aantal intensieve dagen of we hebben te weinig geslapen. Anders wordt het wanneer we elke dag vermoeidheid ervaren en rust nemen geen oplossing biedt. Zelfs extra of langer slapen brengt geen verbetering. Dan spreken we over uitputting of kapot moe zijn. Het kan lastig zijn om de oorzaak te vinden en sommigen denken of hopen dat het op termijn vanzelf voorbij gaat. Wanneer vermoeidheidsklachten niet binnen 3 maanden verdwijnen is het belangrijk om de kern op te sporen. Dit is de essentie van Nucleus Coaching. Nucleus betekent namelijk ‘kern’.

Hoe we met Nucleus vermoeidheidsklachten aanpakken

Het is voor mensen soms lastig om te herkennen dat er uitwisseling is tussen onze geest en lichaam. In het verleden was er vooral aandacht voor ofwel de geest (psyche) dan wel het lichaam en werden beiden apart behandeld. Het strikte onderscheid tussen lichaam en geest is nog steeds wijdverbreid, maar inmiddels komt er langzaam meer bereidheid om naar het samenspel van lichaam en geest te kijken.

Veel mensen ervaren in hun leven schokkende gebeurtenissen. Hierdoor kunnen onbewust energielekken ontstaan. Door bepaalde ervaringen kunnen mensen het gevoel hebben leeg te lopen. De gevoelens en emoties tijdens die schokkende gebeurtenis kunnen zo groot zijn dat we dat niet op het moment zelf niet duidelijk ervaren. Soms treedt een zelfbeschermingsmechanisme in werking en sluiten mensen de herinnering hermetisch af. De gevoelens die daarbij horen ook. Het nadeel is dat die gevoelens ons op de meest onverwachte momenten kunnen overvallen. Een geur, gezicht, kleur of geluid kunnen die oude nare gebeurtenis oproepen. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld ineens op hun hoede zijn of schrikachtige reageren. Deze onbewuste reacties hebben invloed op het gedrag, de gedachten en de gevoelens. Met Nucleus Coaching zoeken we de bronnen van vaak onbewuste reacties. Hierdoor worden de PTSS klachten minder of verdwijnen helemaal.

Chronische vermoeidheid verminderen met Nucleus Coaching in de praktijk

Praktijkvoorbeeld: Anne, deelneemster aan de Opleiding Nucleus Coach Introspectie, een jonge vrouw van rond de 30 jaar merkte dat ze vaak moe was. Lichamelijk bleek er niets aan de hand te zijn. Ze wilde graag weten wat de oorzaak was en hoe ze meer energie zou kunnen krijgen. Tijdens de opleiding ontdekte ze dat graag aardig gevonden wilde worden en daar onbewust veel mee bezig was. Ze vertelde:

“Ten eerste werd ik me er na een Nucleus Coach sessie van bewust hoezeer ik normaal gesproken contact maakte met onbekenden. Ik maakte vaak oogcontact met mensen op straat, maakte een inschatting van hun stemming en lachte naar ze.

Na één van de sessies viel me dit op, en voelde ik ook hoeveel energie dat kostte. Ik merkte dat ik het contact en de bevestiging van anderen helemaal niet wil of nodig heb. Ik heb nu dus veel minder het gevoel dat ik mensen aan moet kijken, en ga meer mijn eigen weg. Ook in contact met mensen die dichter bij me staan heb ik het idee dat ik dingen beter langs me heen kan laten gaan, me niet totaal met de persoon hoef te verbinden en het ook makkelijker kan verbreken. Ik ben minder moe en hier natuurlijk erg blij mee.”

Wat bedoelen we met oververmoeidheidsklachten?

Er is sprake van oververmoeidheid wanneer de klachten zich langer dan 3 maanden voordoen. Het kan zijn dat er in eerste instantie geen directe oorzaak is van deze vermoeidheidsklachten. Voorbeelden van vermoeidheidssymptomen zijn:

 • Duizelig zijn
 • Dutjes doen overdag
 • Snel geëmotioneerd
 • Slaapproblemen

 

 • Slap en futloos voelen
 • Geen zin in leuke dingen doen
 • Coördinatieproblemen van armen en benen

 

 • Hoofdpijn
 • Evenwichtsproblemen
 • Vaak gapen
 • Trillerig voelen
 • Concentratieproblemen
 • Afvallen of aankomen
 • Pijnlijke spieren en gewrichten
 • Misselijkheid

Wat doen mensen bijvoorbeeld als ze oververmoeid zijn?

Mensen willen graag van deze oververmoeidheid afkomen, ze gaan:

 1. Op onderzoek: Mensen gaan onderzoeken waar de oorzaak van hun vermoeidheid ligt
 2. Bespreken met de huisarts: Bij de huisarts wordt vaak gecheckt of de vermoeidheid een lichamelijke oorzaak heeft. Hier wordt besproken hoe dit behandeld zou kunnen worden.
 3. Vitaminetekort: Als er sprake is van vitaminetekort, kan dit aangevuld worden met vitamine supplementen en/of aanpassing in de voeding
 4. Andere hulp: Praktijkondersteuners, psycholoog of (Nucleus) Coach worden geraadpleegd om te helpen bij het verminderen van vermoeidheidsklachten.
 5. Pepmiddelen: Mensen gaan energiedrankjes drinken met cafeïne, sloten koffie, XTC of cocaïne gebruiken om meer energie te krijgen.
 6. Minder bewegen: Sommigen hebben de neiging om zich in hun huis terug te trekken en daardoor minder in beweging te zijn.

Langdurige vermoeidheidklachten

Het percentage van de bevolking dat gedurende langer dan 6 maanden aan moeheid lijdt is ongeveer 30 procent. 5-10 Procent van de mensen die bij de huisarts komen vertellen dat moeheid hun voornaamste klacht is. Er is tussen mannen en vrouwen ook een verschil in vermoeidheidsklachten. Twee keer zoveel vrouwen als mannen ervaren vermoeidheid. Slechts 2 op de 1000 mensen heeft een chronisch vermoeidheidsyndroom. 40% van de mensen heeft afgelopen 2 weken last gehad van vermoeidheid. bron NTVG

Verklaren van vermoeidheidsklachten

Vaak willen we begrijpen waar ons moeheid vandaan komt. Uit onderzoek blijkt dat bij een kwart van de mensen die met vermoeidheidsklachten naar de huisarts er een oorzaak te vinden is. Er is een verdeling te maken in bekende en onbekende oorzaken.

  • 8 % door een lichamelijke oorzaak
  • 16 % door een psychosociale oorzaak
  • 75 % blijft de oorzaak onbekend

Verschil tussen vermoeidheid en slaperigheid

Het is zinvol om hier onderscheid in te maken. Wanneer het niet lukt om voldoende wakker te blijven overdag hebben we het over slaperigheid. Onze alertheid is afgenomen. Slaperigheid kan verbeteren door in actie te komen. Vermoeidheid neemt juist toe wanneer we een activiteit ondernemen.

Oorzaken van slaperigheid

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor slaperigheid zoals:

  • Een slaapsstoornis
  • Een gebrekkige slaaphygiëne
  • Narcolepsie
  • Slaapapneusyndroom
  • Snurken

Zodra iemand weet wat de oorzaak is van je slaperigheid kan er in sommige gevallen actie ondernemen worden om hier minder last van te hebben. Het is fijner om energieker en aanwezig de dag te beleven.

Aanmelden nieuwsbrief

Laten we contact houden!

De Nucleus Methode is een methode in ontwikkeling. Er komen geregeld nieuwe inzichten bij waar jij als (aanstaand) coach je voordeel mee kunt doen. Wij delen deze inzichten graag. Ook houden we jou graag op de hoogte over de Nucleus Opleidingen die binnenkort weer starten en delen de ervaringen van medestudenten zowel tijdens als na de opleiding.

Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen


Wat verstaan we onder moeheid?

In de geneeskunde wordt moeheid omschreven als verminderd fysiek en cognitief functioneren, een gebrek aan energie en soms een overweldigend gevoel van uitputting. Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten vermoeidheid:

 1. Centrale vermoeidheid: Mensen ervaren een gevoel van weinig energie en hebben moeite om goed na te denken en zich te concentreren. Mensen geven woorden hieraan als:
   • ‘Afgepeigerd’
   • ‘Doodmoe’
   • ‘Afgetobd’
   • ‘Gesloopt’
   • ‘Zwak’
   • ‘Bekaf’
 2. Perifere vermoeidheid: Mensen ervaren dat ze fysiek minder presteren. Omschrijvingen van zijn mensen zijn:
   • ‘Sneller buiten adem zijn bij een bepaalde activiteit, alsof de conditie achteruit gaat’
   • ‘Duizelig worden’
   • ‘Soms hartkloppingen ervaren’
   • ‘Pijn op de borst hebben’
   • ‘Moeheid bij spierzwakte en spierpijn’

   Alarmsymptomen bij moeheid

   Moeheid kan een aanwijzing zijn voor onderliggende ziektes.  Het is belangrijk om een verschil te maken tussen somatische of psychosociale oorzaken. Er zijn symtomen die serieus opgepakt moeten worden. Dit is een overzicht van alarmsymptomen bij moeheid.

   • Gewichtsverlies
   • Nachtzweten
   • Misselijkheid of braken
   • Veranderd ontlastingspatroon
   • Benauwdheid bij inspanning

    

   • Pijn op de bost bij inspanning
   • Hartkloppingen
   • Maag-darmklachten
   • Koorts
   • Oligurie

    

   • Droge ogen
   • Ochtendstijfheid
   • Botpijn
   • Huidafwijkingen
   • Polyurie en polydipsie
   • Oedeem
   • Spierpijn of spierzwakte
   • Gewichtstoename + obstipatie
   • Koude-intolerantie
   • Neurologische verschijnselen

   Hoe we met Nucleus zoeken naar de bron van vermoeidheidsklachten?

   Naast het verkennen van een lichamelijke oorzaak van moeheid zijn er ook andere oorzaken mogelijk voor vermoeidheid en een laag energieniveau. Vaak zijn mensen zo bezig om hun leven te leven dat ze niet altijd op tijd doorhebben dat hun patroon van leven een uitputtingsslag geworden is. Wanneer mensen deze levensstijl doorbreken realiseren ze zich pas hoe weinig rust ze inplanden. Maar ook andere patronen kunnen ervoor zorgen dat ze meer energie weggeven dan ze ontvangen.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Altijd alert en teveel hooi op de vork

   Praktijk voorbeeld: Lisette was helemaal uitgeput. Ze had vanuit haar enthousiasme en inzet werk overgenomen van een collega die met zwangerschapsverlof ging. Haar werkdagen werden steeds langer. Van een 8-urige werkweek ging ze naar een 10-urige werkdag. Daarnaast zorgde ze voor haar zieke vader als mantelzorger. Ze kreeg ook slaapproblemen. Het leek wel alsof ze niet meer tot rust kon komen. Tijdens de sessies merkte Lisette dat ze erg alert was en een heel gespannen lichaam had. Ze was nooit zo bewust geweest dat haar alertheid zoveel invloed had op haar lichaam. In haar jeugd was het niet veilig geweest en was ze continue op haar hoede geweest. Voor haar was het heel vanzelfsprekend dat ze zo alert was. Tijdens de Nucleus Coach Introspectie opleiding maakte alertheid ruimte voor een veilig gevoel. Haar lichaam reageerde hierop door meer ontspannen te zijn. Hierdoor kon ze beter slapen. En haar energie nam zienderogen toe. Ook kon ze beter haar grenzen aangeven op haar werk. De aanpassing in haar geest naar een veilig gevoel leidt ook tot een reactie in haar lichaam: meer ontspanning in haar lichaam en rust.

   Nucleus Coaching ook iets voor jou?

   Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de diverse opleidingen over Nucleus Coaching? Kijk dan eens bij Nucleus Coaching 1 of Nucleus Coaching 2 of laat hier jouw gegevens achter en we informeren je graag. Een vraag stellen kan natuurlijk ook:


   Maak nu een afspraak

   Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.
   Kennismakingsgesprek inplannen

   Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

   Klachten waarmee Nucleus Coaching werkt

   Verstoorde balans

   Een verstoorde werk privé balans heeft bijna altijd een grote negatieve invloed op het functioneren. Met Nucleus Coaching brengen we dit weer in Balans.

   Lichamelijke symptomen

   Soms ervaren mensen klachten die na medisch onderzoek niet te verklaren vallen. Dit wordt ook wel (S)OLK genoemd. Hoe kom je hier vanaf?

   Stress gerelateerde klachten

   Het is niet altijd meteen duidelijk dat bepaalde klachten het gevolg zijn van stress. Onderzoek naar de bron van klachten geeft daarna mogelijkheid tot verandering

   Slaapproblemen

   Ondanks alle tips voor een goede nachtrust zijn ze niet altijd even succesvol. Nucleus Coaching spoort de oorzaak van slaapproblemen op zodat ze verminderen of verdwijnen.

   Burn-Out

   Het is lastig om eigen patronen die ten grond liggen aan een burn-out zelf te doorbreken. Nucleus Coach spoort de blinde vlekken op waardoor je aan herstel kunt beginnen.

   Vermoeidheid

   Vermoeidheid kent vele oorzaken. Nucleus Coaching helpt de niet-medische bronnen van deze vermoeidheid opsporen zodat er energie toename ontstaat.

   Onzekerheid

   Onzekerheid kent diverse oorzaken en roept vaak veel vragen op. Doe ik het wel goed? Vindt ze mij aardig? Nucleus Coaching lost het probleem in de kern op.

   Depressie

   Er is sprake van een depressie als iemand minstens 2 weken een sombere stemming ervaart. Het aanpakken van de oorzaak met Nucleus Coaching verlicht snel.

   Angsten

   Angsten kunnen het leven op een onaangename manier geheel op zijn kop zetten. Door met Nucleus Coaching naar de kern te gaan speelt angst niet langer een rol in het leven.

   Relatieproblemen

   Een relatie verloopt niet altijd soepel en dit kan zijn weerslag hebben op het werk of andere contacten. De bron van relatieproblemen ophelderen geeft veel lucht in een relatie.

   Onvruchtbaarheid

   Niet altijd is onvruchtbaarheid het gevolg van lichamelijke afwijkingen. Nucleus Coaching onderzoekt de andere oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

   PTSS

   Sommige ervaringen zijn zo overweldigend en traumatisch dat de gevolgen ervan langdurig doorwerken. Nucleus Coaching helpt om een PTSS te verminderen.

   Gewichtsproblemen

   Emotioneel overeten bij problemen heeft vaak overgewicht tot gevolg. Nucleus Coaching helpt de achterliggende patronen duurzaam te doorbreken.

    

   Trauma’s waarmee Nucleus Coaching werkt

   Geweld

   Het welbevinden van iemand met nare ervaringen kan langdurig klachten geven. Klachten die met Nucleus Coaching snel duurzaam worden verminderd.

   Misbruik

   De gevolgen van misbruik werken langdurig door. Misbruik is één van de meest schadelijke ervaringen. Met Nucleus Coaching herstel je op een diep niveau.

   Verlies

   Het verlies van dierbaren, werk of andere zaken geeft langdurig een gevoel van gemis, verdriet of wanhoop. Nucleus Coaching geeft het leven weer zin en richting.

   Echtscheiding

   Scheiden is een proces. De levenswijze aanpassen kost energie. Nucleus Coaching is heel geschikt om gemakkelijker je partner en ervaringen los te laten.

   Testimonials

   “In mijn praktijk heb ik te maken met cliënten die weinig energie ervaren. Ik gaf ze vaak tips om hun levenswijze aan te passen, maar dit was niet voor alle cliënten genoeg. Het gemis aan energie had ook met andere blokkades te maken. Tijdens de Nucleus Coach Introspectie Opleiding en Nucleus Coach 1 opleiding leerde ik tools om blokkades die op een onbewust niveau ontstaan zijn op te lossen. De vermoeidheid en het energie gebrek verminderen hierdoor.

   Deelneemster 2019

   “Als cliënten niet lekker in hun vel zitten, zijn ze vaak ook eerder vermoeid. Ze ervaren minder energie. Tijdens de Nucleus Coach Introspectie Opleiding krijgen we helder krijgen wat de oorzaak is van het niet lekker in hun vel zitten. Ze voelen daarna vanzelf meer blijheid en energie.”

   Deelneemster 2020

   “In merkte dat ik na het behandelen van een aantal cliënten me vaak heel moe voelde. Blijkbaar raakte ik teveel energie kwijt tijdens mijn werk waar ik de vinger niet op kon leggen. Tijdens de Nucleus Coach Introspectie Opleiding heb ik ontdekt wat mijn energielek was en voel ik me nu veel steviger in mijn werk als therapeut en Nucleus Coach.”

   Deelneemster 2020

   Pin It on Pinterest

   Share This