Selecteer een pagina

De coachmethode die terugval voorkomt

Volgens een Afrikaans sprookje, dat ik hoorde, wilden de dieren duizenden jaren geleden het grootste geheim dat ze kenden voor de mens verstoppen. Elk dier was bang voor de mens, en als de mens het grootste geheim zou kennen zou er nog meer leed komen. Op een zomerse dag vergaderden de dieren over de vraag waar ze het grootste geheim zouden kunnen verstoppen.

Het grootste geheim zit binnen in de mens

De vis dacht dat de oceaan een veilige plaats was: wijds en onmetelijk diep. De adelaar wees naar de maan ver achter de wolken tussen de sterren. De mol zei dat diep in de aarde de juiste plek was. De wijze uil had de oplossing: verstop het grootste geheim binnen in de mens. Dat is het rijk waar de wetten geschreven worden door gevoelens, herinneringen en gedachten.

Wanneer Psychotherapie een misverstand is

De uil benadrukte dat de mens vanbinnen ook onbekend terrein is voor de mens zelf. Het pas verschenen boek van Jan van Oenen met de prikkelende titel: ‘Het misverstand van Psychotherapie’ deelt die mening. Psychotherapie verlicht wel ons lijden, maar kan ons er nooit van verlossen aldus Van Oenen, de belangrijkste toegevoegde waarde is onmacht helpen verdragen.

Psychotherapie kan de mens niet veranderen

Therapie werkt het beste voor diegenen die therapie het minst nodig hebben zijn de bevindingen van Van Oenen na onderzoek over het effect van Psychotherapie: psychotherapie kan mensen niet veranderen, genezen of laat staan makkelijke oplossingen aanreiken.

Naar de kern van het lijden

Als Nucleus Coach en landelijk opleider hierin, weet ik dat de cliënt zelf de gids is om naar de kern van lijden te komen. Een lange lijdzame weg is niet nodig. Met het juiste gereedschap is het minder hard ploeteren om persoonlijk te groeien. Het voordeel van Nucleus Coaching is dat je snel tot de kern komt en jezelf in je kracht zet.

Snel en duurzaam

Om snel en duurzaam je ballast op te ruimen is Nucleus Coaching heel geschikt. Het is een zachte methode die jouw pijn kort aanraakt maar meteen verzacht in de sessie. Door jouw gevoelsherinnering te veranderen, verandert jouw gedrag, gedachten en gevoel vanzelf mee. Ik leer je beter contact maken met je lichaam en hoe je dit in kan zetten om meer in het moment te reageren op situaties. Je ervaart dat je thuiskomt bij jezelf.

Tot de kern komen

Je hoeft niet het grootste geheim te weten om tot de kern te komen. Het Afrikaans sprookje leert ons dat de psyche is waar de wereld geschreven wordt door herinneringen, gevoelens en gedachten. Het wisselen van het een naar het ander levert soms verwarring en onduidelijkheid. Nucleus Coaching kan je helpen daarin je weg te vinden.

Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

Pin It on Pinterest

Share This