Selecteer een pagina

Stress gerelateerde klachten

N

Wanneer is iets een stressgerelateerde klacht?

N

Wat zijn de gevolgen van langdurige stress?

N

Wat zijn de 3 gevolgen van stress?

N

Hoe we met Nucleus zoeken naar de bron van stress

Veel van de klachten die mensen ervaren zijn stress gerelateerd

“Als je de vruchten wilt veranderen, moet je eerst de wortels veranderen. Als je het zichtbare wilt veranderen, moet je eerst het onzichtbare veranderen. “

Hoewel het algemeen bekend is dat stress veel klachten veroorzaakt hebben we het in de praktijk vaak niet goed helder wanneer iets wel of niet stress gerelateerd is. Voor de oplossing van de klachten is het van groot belang om de oorzaak helder te hebben. Om naar de kern van het probleem te gaan. De klachten zijn slechts een uitingsvorm daarvan. Dit is de essentie van Nucleus Coaching. Nucleus betekent namelijk ‘kern’.

Hoe we met Nucleus stress gerelateerde klachten aanpakken

Het is voor mensen soms lastig om te herkennen dat er uitwisseling is tussen onze geest en lichaam. In het verleden was er vooral aandacht voor ofwel de geest (psyche) dan wel het lichaam en werden beiden apart behandeld. Het strikte onderscheid tussen lichaam en geest is nog steeds wijdverbreid, maar inmiddels komt er langzaam meer bereidheid om naar het samenspel van lichaam en geest te kijken. Zo kan stress allerlei effecten hebben op het gedrag, de gedachten en gevoelens. Met Nucleus Coaching zoeken we de bronnen van vaak onbewuste stress. Hierdoor worden de stress gerelateerde klachten minder of verdwijnen helemaal.

Doe de stresstest

Wil je weten of jij echt slaapproblemen hebt of dat je toevallig een keer minder goed slaapt, doe dan de Slaapproblementest. Door de vragen in te vullen weet je het snel.

Stress gerelateerde klachten verminderen met Nucleus Coaching in de praktijk

Praktijkvoorbeeld: Maike, deelneemster aan de Opleiding Nucleus Coach Introspectie, vond het moeilijk om in gesprekken met een aantal mensen bij haar standpunt te blijven. Ze verbaasde zich daarover en vond zichzelf een slappeling. Ze snapte dit patroon niet van zichzelf. Tijdens de opleiding ontdekte ze dat haar ADD in het verleden nooit begrepen is door haar familie en dat ze zich erg had moeten aanpassen. Aan het eind van een van de Nucleus Coach sessies merkte ze dat haar schouders gingen zakken. Ze riep: ‘Tjee, eigenlijk trek ik heel vaak mijn schouders hoog op, daar ben ik me nu pas van bewust geworden.’ Tijdens het meehelpen in de tuin van mijn ouders merkte ik dat laatst ook.’ Na een paar weken vertelde ze dat ze blijvend geen schouder en nekklachten meer had. Onbewust had ze altijd spanning gehad omdat ze zo haar best aan het doen was om zich aan te passen.

 

Wat bedoelen we met stress gerelateerde klachten?

Er is sprake van stress gerelateerde klachten als iemand klachten heeft terwijl er geen directe lichamelijke oorzaak is, maar wel het vermoeden is dat stress de oorzaak is. Voorbeelden van lichamelijke stress symptomen zijn:

 • Energiegebrek
 • Wazig in hoofd
 • Hoofdpijn of migraine
 • Nek- en schouderpijn
 • Rugpijn
 • Concentratieverlies
 • Geheugenverlies

 

 • Onverklaarbare spierpijn
 • Buikpijn
 • Tintelingen
 • Doof gevoel
 • Oorsuizen of tinnitus
 • Gewichtstoename of -afname
 • Onverklaarbare maagklachten

 

 • Hyperventitalie
 • Benauwd gevoel
 • Overmatig transpireren
 • Trillen, beven of tics
 • Prikkelbare darm syndroom 
 • Spijsverteringsklachten
 • Schrikachtig
 • Nerveusiteit
 • Onrustig gevoel
 • Hoge hartslag
 • Verhoogde bloedruk
 • Veranderende stoelgang

Wat doen mensen bijvoorbeeld als ze stress gerelateerde klachten hebben?

Mensen willen graag van deze stressklachten af:

 1. Op onderzoek: Mensen gaan onderzoeken waar de oorzaak van hun stress ligt
 2. Bespreken met de huisarts: Bij de huisarts wordt vaak gecheckt of de lichamelijke stress klachten een lichamelijke oorzaak heeft. Hier wordt besproken hoe dit behandeld zou kunnen worden.
 3. Vitaminetekort: Als er sprake is van vitaminetekort, kan dit aangevuld worden met vitamine supplementen en/of aanpassing in de voeding
 4. Andere hulp: Praktijkondersteuners, psycholoog of (Nucleus) Coach worden geraadpleegd om te helpen bij het verminderen van stressgevoelens of klachten.
 5. Genotsmiddelen: Anderen gaan juist beginnen met roken, snoepen, alcohol of genotsmiddelen om zich beter te voelen.
 6. Kalmerende middelen: Kalmerende middelen zoals Valeriaan, CBD (Cannabidiol, een niet actieve Cannabidoïde) worden genomen, voorgeschreven via een arts of op eigen initiatief.
 7. Minder of meer bewegen: Sommigen hebben de neiging om in hun schulp te kruipen en daardoor minder in beweging te zijn. Anderen gaan juist meer bewegen om hun stress te verminderen.

Langdurige stress gevolgen

Stress gerelateerde klachten zijn niet altijd even gemakkelijk te herleiden. Eén van de redenen hiervoor is dat stress vaak een complex aan oorzaken kent. Er ligt niet slechts één reden aan ten grondslag. Veelal is het een opstappeling van oorzaken die stress triggeren. Ervaringen die je niet goed kunt verwerken en bij elkaar genomen te veel worden. Op allerlei levensgebieden kan de stress hoog oplopen. Bijvoorbeeld op het gebied van relaties én in de werksfeer. Relatietherapie alleen lost de problemen dan ook niet op.

Levensgebieden die stress veroorzaken

Er is veelvuldig onderzoek gedaan naar de oorzaken van stress. Een aantal levensgebieden springt er dan keer op keer uit als veroorzaker van stress gerelateerde klachten:

 • Relatieproblemen
 • Problemen op het werk
 • Financiele problemen
 • Verhuizing
 • Overlijden of ziekte binnen de familie
 • Opvoedproblemen
 • Burenruzies
 • Scheiding

Stress – Oorzaken en gevolgen

Het oplossen van stress gerelateerde klachten begint dus met het zoeken naar de bron, de kern. Hoewel dit vaak meer onbewust dan bewust doorwerkt is dan niet altijd gemakkelijk. De gevolgen zijn meestal wel goed waarneembaar. Al zal niet iederen direct erkennen dat de klachten stressgerelateerd zijn. We zijn geneigd de oorzaak in andere hoeken te zoeken. Er ook andere mensen de schuld van te geven.

Bewust worden van stress

Het begint er dus mee dat je je bewust wordt van de stress die je ervaart. Want alleen dan kun je andere keuzes maken. Er anders mee omgaan. Zodra je je bewust wordt van stress heb je een keuze. De keuze tussen het in stand houden van de situatie door hetzelfde te blijven doen als je altijd hebt gedaan met hetzelfde resultaat of er bewust voor te kiezen het anders te doen en daarmee een anderresultaat: een stressvrij leven.

 

 

Wat zijn de 3 gevolgen van stress gerelateerde klachten?

De hoeveelheid stress gerelateerde klachten is eindeloos. Bij nagenoeg elke klacht valt wel een stress gerelateerde variant te ontdekken. Het hebben van een stress gerelateerde klacht sluit dan ook niet uit dat er nog meer stress gerelateerde klachten bij kunnen komen. Dat het een opstapeling van klachten wordt die groter en groter wordt zolang je de oorzaak niet aanpakt.

 1. Gedachten: Het voortdurend hebben van negatieve gedachten. Geen zicht hebben hoe ze van hun klachten af kunnen komen. Mensen voelen zich overvraagd of ervaren een gevoel van onrecht en hebben gedachten als:
  • ‘Ik ben niet tegen het leven opgewassen’.
  • Of ‘Ik word nooit meer beter’.
  • ‘Hoe kom ik de dag door?’.
  • ‘Ik voel me onbegrepen’.
  • ‘Waarom moet mij dit overkomen?’
  • ‘Ik heb hier geen antwoord op, wat moet ik hiermee.’
  • ‘Ik heb het gevoel er alleen voor te staan.’
 2. Gedrag: Arbeidsverzuim kan toenemen door het gevoel niet helemaal lekker te zijn en het regelmatig raadplegen van artsen en andere behandelaars. Als je vaak moeizaam je bed uitkomt is werken extra belastend. Mensen passen hun leven erop gaan, gaan dingen of mensen vermijden. Ze passen hun houding aan aan de pijn. Of denken, laat die wandeling maar, ik kan toch niet ver komen. Ze verminderen hun sociale contacten. Misschien is de deur uitgaan al te veel gevraagd als de basis energie laag is of de pijnklachten te groot zijn. Ze ervaren afstand in de relaties met anderen. De omgeving heeft minder belangstelling voor iemand die altijd over zijn of haar pijn klaagt. Zij beperken het contact tot een minimum of vermijden het contact helemaal.

3. Lichamelijk: Door langdurige onverklaarbare pijn kan het lichaam mogelijk te veel spanning vasthouden. Er ontstaat meer spierspanning op bepaalde plaatsen in het lichaam of in het gehele lichaam. Door spierspanning kan de pijn versterkt worden.
Langdurige stress leidt bovendien vaak tot diverse vormen van (chronische) pijn.

 • Spanningshoofdpijn: Dit kan onder andere ontstaan door voortdurende spanning van de spieren in de nek, schouders en rug. Stress gerelateerde hoofdpijn of migraine kan veel hindernis geven in het dagelijks leven.
 • Rugpijn: Spieren kunnen gaan verzuren en pijn doen na voortdurende spanning
 • Gebitsklachten: Heel veel mensen krijgen gebitsklachten doordat ze spanning op hun kaak houden. Het barsten van de kiezen kan dan het gevolg zijn.
 • Nek- en schouderklachten:  Onbewust kunnen mensen door stress hun nek- en schouderspieren aanspannen.

Andere lichamelijke effecten

 

Op lichamelijk gebied zijn er vaak nog meer effecten merkbaar zijn van stress:

 

 • Effect op slaappatroonPijn kan ook invloed hebben op het slaappatroon. Het wordt hierdoor lastiger om in slaap te komen of mensen worden er regelmatig wakker van. Stresshormonen geven meer onrust in het lichaam, dat maakt inslapen ook niet altijd optimaal. Ze ontwikkelen hierdoor veelal slaapproblemen.
 • MaagklachtenSpanning kan effect op de maag hebben en zelfs een misselijk gevoel geven. Een ander effect van deze stress gerelateerde maagklachten is dat de spijsvertering minder optimaal verloopt doordat je lichaam de beschikbare energie meer voor je spieren gebruikt.
 • Slechter geheugenDoor langdurige stress wordt het geheugen mogelijk slechter. (De hippocampus in onze hersenen krimpt bij langdurige stress. Deze regelt onze reactie op stress en stemming.) De IQ neemt bij sommige mensen af en men wordt tijdelijk minder goed in het maken van plannen of het nemen van beslissingen.
 • Verhoogde hartslag: Zodra er stress ervaren wordt kunnen zich hartkloppingen voordoen. Het hart wil de spieren snel van zuurstof voorzien en gaat dan sneller kloppen. Dit is verklaarbaar vanuit de oertijd waarin lichamelijk bedreigende situaties aan de orde van de dag zijn. In het heden is deze reactie ook zinvol. Wanneer er gevaar dreigt. Bijvoorbeeld in het verkeer. Het lichaam wordt voorbereid om te vluchten of vechten. Maar deze reactie gebeurt ook wanneer er geen fysiek bedreigende situatie is. Als het gevoel van druk op het hart vaak voorkomt, kan dit leiden tot een stress gerelateerde hoge bloeddruk of een onregelmatige hartslag.
 • Versnelde ademhaling: Stress ontstaat door toename van stresshormonen als adrenaline en cortisol. De hartslag schiet omhoog, daardoor gaat de bloeddruk omhoog en versnelt de ademhaling. Het kan zelfs tot hyperventilatie leiden. Bij hyperventilatie ademen mensen te veel of te diep in en ontstaan klachten als tintelingen, duizeligheid, benauwdheid, hartkloppingen of druk op de borst. Dit kan angstige gedachten en gevoelens oproepen: ‘Wat is er met mij aan de hand?’ Hyperventilatie kan ook weer een verhoogde hartslag of stress gerelateerde hypertensie geven.
 • Versnelling van het verouderingsprocesAls het stress systeem in ons lichaam te veel ‘aan staat’, kan dit effect hebben op onze levensduur. De lengte van bepaalde DNA stukken op chromosomen, telomeren genoemd, worden korter. De telomeren zitten aan het uiteinde van chromosomen.  Telomeren zijn nodig voor celdeling.  Wanneer de telomeren korter worden is celdeling minder optimaal. Hierdoor neemt het risico op ziekten toe.
 • Te veel afvallen: Door spanning neemt de eetlust af en gewichtsverlies toe. Het is dan van belang de eiwitinname optimaal te houden. Een bekend gedachtengoed uit de Orthomoleculaire voedingsleer.
 • Overeten: Bij stress eten mensen vaak juist meer. Ook kan het zijn dat ze alleen meer snoepen om de stress weg te eten. Het lichaam gebruikt veel energie tijdens stress, waardoor de bloedsuikerspiegel wisselt. De behoefte aan eten neemt toe. Net als het aantal ‘vreetbuien’ om meer energie te ervaren.
 • Stress tijdens zwangerschapStress tijdens de zwangerschap kan gevolgen hebben voor het kind. Dit is niet optimaal voor de ontwikkeling en van de baby. Er is verband aangetoond tussen vroeggeboorte en stress. Chinese en Britse onderzoekers hebben vanuit nieuwe analyses van eerdere studies ontdekt dat psychologische stress voor en tijdens de zwangerschap het risico op een miskraam met 42 procent kunnen verhogen. Een hoger gehalte aan stresshormonen tijdens de zwangerschap heeft effect op het stresssysteem van de baby dat daardoor verstoord raakt. Mogelijk kan dit ontregelde stresssysteem ook een rol spelen bij gedragsproblemen. In de Opleiding Emotionele Hulp Bij Bevallingen (EHBB) gaan we hier dieper op in.
 • Lage weerstandStress zorgt ervoor dat het cortisolgehalte hoog blijft en het lichaam kan moeilijk in een ontspannen toestand komen. Het iedere keer vrijmaken van stresshormonen zorgt ervoor dat andere energiesystemen in het lichaam minder energie krijgen. De aanmaak van witte bloedcellen daalt door cortisol. Het immuunsysteem werkt dan niet optimaal zodat de vatbaar bent voor infecties toeneemt.

Hoe we met Nucleus zoeken naar de bron van de stress gerelateerde klachten?

Pas bij het loslaten van spanningen wordt helder hoeveel spanning we eigenlijk al die tijd met ons meedragen. Mensen voelen vaak niet bewust dat ze spanning hebben. Zodra ze terugkijken ontstaat de realisatie dat ze heel veel spanning hadden, maar zich hier niet bewust van waren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanning in het lichaam loslaten en afvallen als bonus

Praktijk voorbeeld: Leo ervoer diverse problemen in zijn leven. Pas na een paar sessies realiseerde hij zich dat hij eigenlijk bijna altijd onverklaarbare spanning in zijn lichaam had. Hij is zich daarvan nooit zo bewust geweest. Hij merkte dat zijn rugklachten verdwenen. Dat was eigenlijk niet zijn doel van de coachsessies, maar een bijzonder welkom bijeffect. Voorheen ging hij jaarlijks een aantal keer per jaar naar de fysiotherapeut om zijn rug los te laten masseren. Nu zijn die bezoeken aan de fysiotherapeut zeldzaam geworden. Ook de fysiotherapeut is nu enthousiast geworden over het effect van de Nucleus Coaching bij Leo. In zijn jeugd voelde Leo zich acherafgezien niet gesteund door zijn dominante vader. Dit uitte zich in zijn rugklachten. Leo is tijdens de coaching ook spontaan 5 kilo afgevallen. Het aanpakken van zijn overgewicht was niet echt aan de orde geweest in onze gesprekken. Zijn gewichtsproblemen waren niet de reden voor de aanvraag van de Nucleus Coachsessies. Maar hij is letterlijk en figuurlijk zijn overbodige ballast kwijtgeraakt. Anders gezegd: het blijkt dat een aanpassing in de geest (psyche) ook leidt tot een reactie in het lichaam: verdwenen rugklachten en minder overgewicht.

 

Nucleus Coaching ook iets voor jou?

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je meer weten over de diverse opleidingen over Nucleus Coaching? Kijk dan eens bij Nucleus Coaching 1 of Nucleus Coaching 2 of laat hier jouw gegevens achter en we informeren je graag. Een vraag stellen kan natuurlijk ook:


Waarschijnlijk vind je dit ook interessant:

Verstoorde balans privé en werk

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Onbegrepen lichamelijke symptomen

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Stress gerelateerde klachten

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Slaapproblemen

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Burn-Out

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Vermoeidheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Onzekerheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Depressie

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Burn-Out

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Vermoeidheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Onzekerheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Depressie

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Burn-Out

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Vermoeidheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Onzekerheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Depressie

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Trauma’s

Geweld

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Misbruik

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Verlies

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Echtscheiding

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Onvruchtbaarheid

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

PTSS

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Gewichtsproblemen

Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum. Aenean feugiat dui tristique tincidunt finibus. Maecenas a volutpat ipsum.

Testimonials

“Ik ervaarde voor Nucleus Coach Introspectie opleiding dat ik veel twijfelde aan mezelf, veel in mijn hoofd zat en lichamelijke spanningsklachten en weinig zelfvertrouwen had. Na deze opleiding merk ik dat ik zelfverzekerder ben geworden. Ik sta veel meer in mijn kracht, en daar ben ik erg trots op. Zelfs mijn schouderklachten zijn tot op vandaag weggebleven!

Joke

“Het voelt oneerlijk dat na zoveel jaren van zelfontwikkeling ineens de paniek weer terug gekomen is. Ik ben nu 62 jaar en zo hard gewerkt met allerlei therapieën en massages om mijn spanningsklachten te verminderen. Mijn hele lichaam is weer verkrampt en vol spanning. Na 3 Nucleus Coach sessies voel ik me fijn, ontspannen. Er is zich duidelijk een andere route in mij aan het openbaren. Een route van plezier, ontspanning, bewustzijn. Ik ben zo blij hiermee.”

Willie

“Ik had zo vaak een drukkend gevoel in mijn hoofd. Nu snap ik waar dat mee te maken had. Maar het fijnste is natuurlijk dat ik van mijn hoofdpijn af ben.”

Thijmen

Maak nu een afspraak

Wij begrijpen dat het best een ingrijpende beslissing kan zijn om je aan te melden voor één van onze Nucleus Opleidingen. Daarom nodigen we je van harte uit om geheel vrijblijvend een afspraak voor een kennismakingsgesprek te maken met onze studiebegeleider.

Kennismakingsgesprek inplannen

Pin It on Pinterest

Share This